Vidareutbildning inom industrikemikalier

Många gånger har vi på Gleitmo stött på uttryck som ”klet och smet” och ”klister” om våra produkter. Liksom vi fått erfara att industrikemikalier hör till en av de produktgrupper inom industrin där vidareutbildning av personal prioriteras allra lägst. Trots att kunskap om och korrekt val av exempelvis smörjmedel, lim och tätningsmedel har enorm inverkan på produktivitet, kvalitet, ekonomi och miljö. Och att okunskap och fel val av dessa kan ge katastrofala konsekvenser.

De olika industrikemikaliernas funktioner

Uppgifter från USA tyder på att 60 % av alla mekaniska haverier samt 50 % av alla lagerhaverier beror på felaktig eller otillräcklig smörjning. Om man betänker de enorma kostnader detta innebär borde smörjmedlet bli en naturlig komponent i varje industri.

Samma sak kan sägas om lim. Väljer man rätt limtyp, material, ytbehandling och fogutformning kan lim i många fall utgöra ett mycket intressant alternativ till andra sammanfogningsmetoder. Både ur ett miljö-, tekniskt- och kostnadsmässigt perspektiv. En av de faktorer som vi upplever bromsar användningen av limfogar är att man inte litar på dem på samma sätt som man litar på exempelvis ett traditionellt skruvförband. Betänk då hur mycket limfogar som finns i ett flygplan på 12 000 meters höjd. Ser man noga till materialspecifikationer samt följer både tillverkningsprocess och rutiner håller limfogen precis vad den lovar.

Optimalt val av kemiska tätningsmaterial kan dessutom ersätta dyrare, mekaniska tätningar. Även här är det viktigt att ha koll på vilka media och vilka ytor/material man ska täta mot för att kunna välja rätt typ av tätningskemi. Vissa härdsystem är till exempel korroderande på metaller. Då behöver man ha kunskap om detta och välja ett system som inte korroderar, så att tätningen blir optimal i applikationen.

Investera i personalutbildning

Vår samlade erfarenhet talar för att man bör investera i någon form av utbildning av berörd personal. Målet är att höja medvetenheten samt att börja behandla industrikemikalier som maskinelement – integrerade delar i ett komplext system där kedjan inte är starkare än den svagaste länken.

Alla som på något sätt arbetar med industrikemikalier behöver nödvändigtvis inte gå en universitetsutbildning. Däremot tror vi på kunskap om industrikemins grunder. Oavsett om man arbetar som konstruktör, inköpare, produktionstekniker eller operatör har man nytta av att förstå funktioner och risker. Särskilt när det kommer till att välja fel produkt/lösning med potentiella skador och kostnader som följd.

Det finns många olika utbildningar att välja bland. Allt från avancerade kurser på universitet till enklare kurser hos tillverkare och leverantörer. Söker man runt på webben hittar man en hel del. Vi har för enkelhetens skull samlat ihop några exempel nedan:

Smörjning

Lim

Om Gleitmo

Gleitmo är en helhetsutvecklare. Vi drivs av att förverkliga de visioner våra kunder har. Vi söker lösningar som förenklar processer och effektiviserar produktionen och försöker förstå hur kravställningar kommer att förändras i framtiden. Det handlar om att ha förståelse för hela kedjan och presentera helhetslösningar.

Läs mer om Gleitmo >>