Silikonsmitta betyder att silikonmolekyler hamnat på ytor som i ett senare skede skall lackeras varpå lacken inte längre väter ytan på ett korrekt sätt eller på elektriska kontaktytor där silikonmolekylen under påverkan av ljusbågar kan omvandlas till elektriskt isolerande ämnen som får kontakten att sluta fungera. Silikonsmitta kan ske både genom direkt kontakt och genom att korta/lätta silikonmolekyler kontaminerar nämnda applikationer via luften. Härdar produkt medför ingen risk.