Silikon (enkomponents) härdar med hjälp av luftens fuktighet från ytan och inåt med en hastighet om ca 3mm per dygn.
Tvåkomponents system härdar betydligt snabbare liksom enkomponents värmehärdande system.