Torrsmörjning av elastomer

Vid montering av elastomerdetaljer, till exempel gummilister, o-ringar och tätningar, brukar man inom industrin använda såpvatten, olja eller pastösa smörjmedel för att minska monteringskraften. Denna har en direkt påverkan på både ergonomi och kvalitet, vilket på sikt blir en kostnadsfråga. Genom att belägga elastomerdetaljer med ett smörjande skikt sänks både monteringsfriktion och monteringskraft och därmed belastningen på personalen i de fall då monteringen sker manuellt. Man minskar också risken för tekniska problem, som att o-ringar kränger vid montering och orsakar läckage.

Såpvatten, oljor och smörjfett fungerar i regel bra och fyller sin funktion. Dock finns vissa nackdelar, framförallt att rester av dessa smörjmedel ofta måste tvättas bort innan fortsatt montering och det tar tid. Ett alternativ till de konventionella smörjmetoderna är torra, friktionssänkande filmer särskilt utvecklade för elastomerbeläggning. De appliceras normalt inte hos den som del- eller slutmonterar utan hos tillverkarna, alternativt hos en extern ytbehandlare. På så sätt kan montören få torra, lätthanterliga och färdigsmorda elastomerdetaljer levererade. Monteringen kan då utföras både enklare och snabbare, manuellt eller med automatmontering.

Fördelerna med torr elastomerbeläggning

Vid användning av såpvatten, oljor och smörjfett kan appliceringen, om den inte är helautomatiserad, variera i kvalitet. Funktionen blir beroende av montören och hur arbetet utförs, likaså att logistik och arbetsmiljö beror på hur flytande eller pastösa smörjmedel hanteras. Elastomerdetaljer som kommer färdigsmorda med torrbeläggning tar bort dessa problem och utmaningar. Utöver en jämn, korrekt kvalitet, renare arbetsmiljö och låg monteringskraft ger torrsmörjning av elastomer potentiella fördelar som att

  • detaljer enkelt kan identifieras genom färgade torra beläggningar
  • massgods lättare hanteras
  • detaljer inte fastnar vid automatmontering
PTFE- och silikonbaserade elastomerbeläggningar

Torr förbehandling av elastomerdetaljer görs främst med PTFE- och silikonbaserade filmer. Beläggningen kan utföras av oss på Gleitmo eller någon av våra samarbetspartners i Sverige eller Tyskland beroende på logistiska förutsättningar, volym, förbehandlingskrav och så vidare. Våra beläggningar kan också användas i applikationer med dynamiska påkänningar, till exempel vid oscillerande glidrörelser där minst den ena ytan är av elastomer. Den torra smörjningen kan ge ett bra, dynamiskt slitageskydd – hur bra avgörs av faktorer som ytans beskaffenhet, relativ glidhastighet, omgivande miljö och temperatur med mera. I många fall kan en föregående plasmaaktivering av ytorna ytterligare förbättra vidhäftningen hos beläggningen och därmed livslängden på materialen.

Elastomerbeläggning hos Gleitmo

Närapå alla våra produkter är vattenburna. Deras klassning utgör inga problem för den som applicerar eller för slutanvändaren. De flesta av produkterna klarar dessutom fordonsindustrins krav på lackkompatibilitet, fogging med mera. Till komponenter som rör sig dynamiskt har vi FUCHS LUBRITECH:s glidlacker. Glidlackerna motverkar bland annat så kallat ”stick-slip”, ett fenomen som orsakar gnisslande missljud. Utöver minskad friktion bidrar en glidlack till mindre slitage hos delarna och lägre risk för läckage – redan vid monteringen av tätningselementen. FUCHS LUBRITECH:s glidlacker är också resistenta mot många ämnen som kommer i kontakt med komponenten vid normal användning, däribland vatten, bränsle och mineraloljor.

Vi på Gleitmo utför torrbeläggning av elastomererdelar med kommersiellt tillgängliga appliceringsprocesser, till exempel doppning och trumling. Beroende på vilken typ av glidlack som används kan det vara nödvändigt att förvärma komponenterna och påskynda härdningen. Efteråt finns en stryktålig, torr smörjfilm på bara några få my kvar på ytan. Släppningsegenskaperna hos beläggningen gör det enkelt att separera delarna samtidigt som vidhäftning av föroreningar kan undvikas. De flesta glidlacker är försedda med UV-verksamt pigment – en kontroll med ultraviolett ljus kan göras efter beläggningsprocessen.

“Stick-slip” – ett specialområde för Gleitmos elastomerbeläggningar

För vissa av våra torra elastomerbeläggningar är dynamiska applikationer inom fordonsindustrin ett specialområde – där fenomenet ”stick-slip” orsakar missljud. Fenomenet kan uppstå när exempelvis plastpaneler glider någon millimeter mot varandra varje gång bilen rullar över ett farthinder i vägbanan. Bilens kaross vrider sig och den statiska friktionen mellan de två ytorna blir för hög. Genom att förbehandla detaljerna med rätt typ av beläggning redan innan bilen monsteras hålls friktionen på en låg nivå – problemet försvinner helt.

Om Gleitmo

Gleitmo är en helhetsutvecklare. Vi drivs av att förverkliga de visioner våra kunder har. Vi söker lösningar som förenklar processer och effektiviserar produktionen och försöker förstå hur kravställningar kommer att förändras i framtiden. Det handlar om att ha förståelse för hela kedjan och presentera helhetslösningar.

Läs mer Gleitmo >>