Tribologiutbildning

Konstruktion/R&D

 • Vilka typer av smörjmedel finns. När ska man välja respektive typ och vilka fällor man ska se upp med?
 • Vilka material är känsliga för olika typer av smörjmedel?
 • Hur tolkar man ett tekniskt datablad?
 • Hur tolkar man ett säkerhetsdatablad?
 • Större kunskap om arbetsmiljörisker och yttre miljörisker som kan påverkas med rätt produktval.
 • Hur beräknar man korrekt basoljeviskositet för oljor och smörjfett?
 • Hur beräknar man  återsmörjningsintervaller och återsmörjningsmängd gällande smörjfett?
 • Balansen mellan livslängd och pris. Billigaste produkten ger inte alltid lägst kostnad.
 • Vilken appliceringsutrustning kan användas för olika typer av smörjmedel?
 • Vilken testutrustning finns hos oss och våra leverantörer. Vad dessa kan göra för nytta för kunden?

Operatörer

 • Förståelse för att man inte kan använda vilka produkter som helst.
 • Förståelse för de stora kemiska skillnaderna mellan olika produkter, som gör att de normalt inte får blandas med varandra.
 • Förståelse för att varje ny applikation bör diskuteras med initierad personal innan man väljer en produkt. Om man själv inte har kunskapen.
 • Insikt om arbetsmiljörisker och vad man kan göra för att minska dessa.
 • Insikt om de yttre miljöriskerna och vilka produktval etc. man kan göra för att minska dessa.

Miljö

 • Förståelse för arbetsmiljörisker och olika krav på olika smörjmedelstyper (allergirisker, livsmedelskompatibla produkter etc.).
 • Hur minimerar man yttre miljörisker (bionedbrytbarhet etc.) genom rätt produktval.
 • Hur förstår man ett säkerhetsdatablad.
 • Kunskap om REACH / CLP (Den nya klassificeringen av kemikalier sedan sommaren 2015).

Referenser:

Vi har genomfört utbildningar för bland annat Volvo Cars, Atlas Copco, Sandvik, Tollo Linear, Meritor, Bulten Sweden, SKF LCC och Semcon.

 • Implementera djupare kunskap hos alla medarbetare
 • Bredda kompetensen kring våra produkter i hela företaget.
 • Förståelse för hur man använder produkterna på rätt sätt.
 • Rätt applicering minskar kostnader
 • Praktisk utbildning för operatörer
 • Teoretisk utbildning för konstruktion och utbildning
 • Anpassade utbildningar för tribologi, limteori och arbetsmiljöfrågor
Gleitmos härdplastutbildning utifrån lagkrav AFS 2014:43