Smörjutbildning

Konstruktion/R&D

 • Vilka typer av smörjmedel finns. När ska man välja respektive typ och vilka fällor man ska se upp med?
 • Vilka material är känsliga för olika typer av smörjmedel?
 • Hur tolkar man ett tekniskt datablad?
 • Hur man förstår ett säkerhetsdatablad
 • Större kunskap om arbetsmiljörisker och yttre miljörisker som kan påverkas med rätt produktval.
 • Hur beräknar man korrekt basoljeviskositet för oljor och smörjfett?
 • Hur beräknar man  återsmörjningsintervaller och återsmörjningsmängd gällande smörjfett?
 • Balansen mellan livslängd och pris. Lägsta pris ger inte alltid lägst kostnad.
 • Vilka appliceringsutrustningar kan användas för olika typer av smörjmedel?
 • Vilka testutrustningar finns hos oss och våra leverantörer? Vad dessa kan göra för nytta för kunden?

Operatörer

 • Förståelse för att man inte kan använda vilka produkter som helst.
 • Förståelse för de stora kemiska skillnaderna mellan olika produkter, som gör att de normalt inte skall blandas med varandra.
 • Förståelse för att varje ny applikation, om man själv inte besitter erforderlig kunskap, bör diskuteras med initierad personal innan man väljer produkt.
 • Insikt om arbetsmiljörisker och vad man kan göra för att minska dessa.
 • Insikt om de yttre miljöriskerna och vilka produktval etc. man kan göra för att minska dessa.

Miljö

 • Förståelse för arbetsmiljörisker och olika krav på olika smörjmedelstyper (allergirisker, livsmedelskompatibla produkter etc.).
 • Hur man minimerar yttre miljörisker (bionedbrytbarhet etc.) genom rätt produktval.
 • Hur förstår man ett säkerhetsdatablad.
 • Kunskap om REACH / CLP (Den nya klassificeringen av kemikalier sedan sommaren 2015).

Referenser:

Vi har genomfört utbildningar för bland annat Volvo Cars, Atlas Copco, Sandvik, Tollo Linear, Meritor, Bulten Sweden, SKF LCC och Semcon.

 • Implementera djupare kunskap hos alla medarbetare.
 • Bredda kompetensen kring våra produkter i hela företaget.
 • Förståelse för hur man använder produkterna på rätt sätt.
 • Rätt applicering minskar kostnader.
 • Praktisk utbildning för operatörer.
 • Teoretisk utbildning för konstruktion och produktionsteknik.
 • Anpassade utbildningar för smörjmedel, limteori och arbetsmiljöfrågor.