Limutbildning

Konstruktion/R&D
 • Hur ska man konstruera/designa för  bäst slutresultat vid limning?
 • Vilka material kan limmas?
 • Hur kvalitetssäkrar man en limprocess?
 • Vilka limtyper finns och när väljer man respektive limtyp?
 • Hur tolkar man ett tekniskt datablad?
 • Hur använder man rätt mängd lim?
 • Kostnadsoptimering av den limmade detaljen, rätt lim, rätt mängd.
 • Utrustningskrav för olika limmer.

Operatörer

Som operatör får man lära sig att hantera limmet på ett korrekt och säkert sätt i produktion. Det finns en rad risker om man gör avsteg från limprocessen (tider, temperaturer, blandning, förbehandling).

Miljö

 • Lagkrav på ”härdplastutbildning”
 • Förståelse för arbetsmiljö och olika krav på olika limtyper.
 • Hur förstår man ett datablad?
 • Kunskap om REACH / CLP (Den nya klassificeringen av kemikalier sedan sommaren 2015).

Referenser

Vi har genomfört utbildningar för bland annat Volvo Cars, Atlas Copco, Sandvik, Andrenplast, Holmgrens plast, Varberg Campus utbildning komposittekniker, Halmstad Högskola, Volvo Lastvagnar, Meritor, Sicomp och Formplast.