Härdplastutbildning – Arbetsmiljörisker

Från den 1 Juni 2015 ställer Arbetsmiljöverket tydligare utbildningskrav på de som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter. Lagen kräver utbildning kring hantering och hälsorisker som exponering för dessa produkter kan innebära.

Arbetsgivare är skyldiga att kunna styrka personalens utbildning med ett högst fem år gammalt intyg. De arbetsgivare som saknar relevant intyg kommer att beläggas med sanktionsavgifter på 10 000 kr/person.

Gleitmos Härdplastutbildning, utifrån lagkrav AFS 2014:43

Vår Härdplastutbildning är utformad för personer som leder eller utför arbete där allergiframkallande kemiska produkter förekommer. Fokus är på såväl kunskap utifrån lagen som det dagliga arbetet i praktiken.
Utbildningen varvar föreläsning med dialog utifrån deltagarnas frågor. Efter avslutad härdplastutbildning får deltagarna ett intyg på avslutad teoretisk utbildning i enlighet med AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker.

Vem bör delta?

Personer som leder eller arbetar med allergiframkallande kemiska produkter:
• Diisocyanater
• Epoxiplastkomponenter
• Organiska syraanhydrider
• Formaldehydhartser
• Metaakrylater märkta med H317 eller H334
• Akrylater märkta med H317 eller H334
• Arbete som frisätter isocyanater eller formaldehyd
• Etyl-2-cyanoakrylat och metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

Vad innehåller härdplastutbildningen?

Härdplastutbildningen varvar föreläsning med diskussioner utifrån olika frågeställningar. Vi tar upp följande frågor
• Vad är en härdplast?
• Vad innebär de Kemiska arbetsmiljöriskerna (AFS 2014:43)?
• Vad finns det för relaterad lagstiftning?
• Vilka är de kemiska hälsoriskerna?
• Vilka skyddsåtgärder finns det?
• Hur tolkar man ett säkerhetsdatablad?
• Hur genomförs en riskbedömning vid arbete med kemiska produkter?
• Hur ser märkningen av de kemiska produkterna ut?

När & var?

Kontakta oss för intresseanmälan eller tidsbokning. Bokning kan även göras här.

Pris: 2500kr/person

Är ni många på företaget som behöver utbildas?
Vid företagsanpassade utbildningar utgår vi från företagets produkter och specifika produktion. Vi kan även efter överenskommelse hålla utbildningen hos er. Fråga oss gärna så berättar vi mer.

Anmälan

Klicka här för att anmäla dig. Skriv ditt i namn, personnummer, e-post, telefonnummer, din roll i företaget.

Villkor:

Kurskostnad 2 500 kr per person. Utbildningen kan om- eller avbokas kostnadsfritt fram till 1 vecka före kursstart. Därefter debiteras 100% av kurskostnaden. Fakturering sker innan kursstart.
härdplastutbildning för personal