Utbildning är en viktig del av helhetsperspektivet

Vi erbjuder specialutbildningar och certifieringar av era medarbetare. Med rätt utbildning kan personalen hantera implementering av olika åtgärder, istället för att bli beroende av konsulter. På så sätt kan dina medarbetare se till att ni alltid håller rätt kvalitet.

För att optimera de lösningar vi utvecklar för våra kunder erbjuder vi också specialutbildningar. Målsättningen är att på ett objektivt sätt höja kompetensen och kunskapen om hur man använder smörjmedel och lim, men också produkter som används inom tätning. Efter en utbildning får man större förståelse för produkterna och hur man använder dem på rätt sätt. Med rätt utbildning kan personalen hantera implementering av olika produkter, istället för att bli beroende av konsulter, dessutom säkerställer man också kvalitetsnivån. Idag finns det inte någon djupare kunskap om smörjmedel. Genom att höja kunskapsnivån hos såväl konstruktion och utveckling som hos operatörerna kan man spara stora summor.

Vi erbjuder tre olika former av utbildning:

  • Teoretisk utbildning för Konstruktion och Utveckling (R&D).
  • Praktisk utbildning som vänder sig till operatörer.
  • Kemiska arbetsmiljörisker. En lagstadgad återkommande utbildning för samtliga operatörer hos våra kunder.