Service och underhåll av öppna växlar

Stora öppna växlar överför extrema krafter vid låga glidhastigheter. Deras livslängd och drift påverkas därför av flera faktorer, en av dem är de smörjmedel som används. Med ökade storlekar på öppna växlar ökar också kraven på effektiv smörjning.

Driftstid på 40 år och mer

Vi på Gleitmo kan hjälpa er att minska slitaget och maximera tillförlitligheten och tillgängligheten på er anläggning. Genom att välja de bästa applikationsspecifika lösningarna kan utrustningen uppnå en driftstid på 40 år eller mer.

Innovativa smörjmedel maximerar resultatet

Tillsammans med växel- och maskintillverkare utvecklar vi innovativa och effektiva smörjmedel för öppna växlar på ugnar och kvarnar. Maximal effektivitet beror inte bara på växelns konstruktion och vilka material som använts, utan även på smörjmedlets kvalitet, volym och hur smörjmedlet appliceras. Detta gäller särskilt för stora, lågvarviga öppna växlar där höga vridmoment överförs.

Flerfassmörjning – effektiv smörjning ger längre livslängd

Vi på Gleitmo erbjuder ett effektivt produktprogram och Flerfassmörjning – ett sofistikerat system för optimal smörjning. När växeln är exakt uppriktad är valet av rätt smörjmedel nästa steg för att uppnå en lång livslängd.

Skräddarsydd service och underhåll

Oavsett om ni efterlyser specialistråd för att minimera antalet smörjmedel, vill få längre smörjintervaller eller behöver växelservice, hjälper vi er. Genom vår breda processöverskridande expertis och teknisk konsultation kan vi öka prestandan, effektiviteten och processäkerheten i hela applikationen.

Inspektionsförfarande för öppna växlar innehåller:

 • Kontroll av pinjong och kronhjul
 • Vibrationer hos pinjonglager
 • Temperaturkontroll av pinjonglager
 • Temperaturkontroll på ugns-/kvarnmanteln
 • Kontroll av spraysystemet
 • Inspektion av pumputrustning
 • Temperaturkontroll på kuggflankerna hos pinjong och kronhjul
 • Bestämning av korrekt mängd smörjmedel
 • Dokumentation av resultatet i onlinesystemet FLT INSPECTOR

Inkörning av nya anläggningar

Gleitmos specialutbildade servicetekniker kan hjälpa er med driftsättning och inkörning av nya anläggningar. Vi säkerställer att växeln är optimalt inkörd enligt principen om Flerfassmörjning med noggrant avvägda appliceringsmängder av korrekt CEPLATTYN-produkt.

Regelbunden inspektion av öppna växlar smorda med CEPLATTYN

Våra servicetekniker kan hjälpa er med regelbundna kontroller under hela växelns livslängd. Vi noterar den allmänna driftstatusen, fastställer hur mycket slitage som finns på de lastbärande kuggflankerna, kontrollerar sprayutrustningen och justerar den vid behov. Dessutom gör vi omfattande mätningar (oscillationshastighet, flanktemperatur, etc.), vilka redovisas i FLT INSPECTOR, ett modernt dokumentationssystem som alltid finns tillgängligt för våra kunder.

Mätning av vibrationer i pinjonglagret

Dynamisk kontroll av kontaktmönstret med stroboskop

Reparation av skadade kuggflanker på öppna växlar

Vi erbjuder reparation av skadade kuggflanker på öppna växlar via vår partner FUCHS LUBRITECH. Reparationerna avser i första hand en mekanisk bearbetning av kuggflankerna – slipning av pittingsskador, lagning av större sprickor, utjämning av repor, forcerad inkörning och hjälp med riktning av växeln. På kraftigt slitna eller skadade kuggflanker kan vi utföra en fullständig omprofilering av hela växeln.

Kuggflanker innan slipning och Kuggflanker efter slipning

Forcerad inkörning med Rekonditioneringsservice

I de fall där normal inkörning inte resulterar i ett tillräckligt bra kontaktmönster eller då växeln måste köras in vid full belastning, är en forcerad inkörning – snabbinkörnings- metoden – den bästa lösningen. Metoden är också lämplig för att uppnå en optimal belastbarhet och ytfinish om lastbärande ytor uppvisar repor. Om en ny pinjong installeras i kombination med ett gammalt kronhjul används rekonditionering för att omprofilera det gamla kronhjulet med den nya profilen hos pinjongen.

FLT Inspector – lättillgänglig dokumentation online

Med FLT INSPECTOR skapar vi och vår partner FUCHS LUBRITECH en unik dokumentationsdatabas online med en integrerad, grafisk trendanalys som gör det möjligt för dig att hämta all relevant information om dina system och de smörjmedel som används vid varje tidpunkt:

 • Snabb och enkel tillgänglighet till alla rapporter
 • Onlineåtkomst när som helst
 • Omedelbar kontroll via ett trafikljussystem
 • Grafisk trendanalys för temperaturer och vibrationer
 • Snabb överföring av data och rapporter
 • Individuell hierarkisk tillgång
 • Fritt valda extra uppgifter (bilagor) för varje inspektionsrapport

Servicen för den öppna växeln, kombinerad med inspektionsrapporter online, är ytterligare ett steg mot att kunna använda öppna växlar tillförlitligt. Inspektionsrapporten innehåller kund- och systemdata, bilder och kommentarer och även mätvärden för temperaturer och vibrationer, inklusive referensvärden från föregående inspektion.