Private Labeling / Private Branding

Använder dina kunder rätt produkter i dina maskiner/komponenter? Erbjud dem rätt produkt med din egen etikett i din egen kundanpassade förpackning.

Med produkter som tillverkas under egen etikett bygger ni ert varumärke. Ni kvalitetssäkrar dessutom era produkter, framförallt under garantitiden och säkerställer att ni och kunden alltid använder rätt produkter vid service och reparationer.

Vi kan via våra samarbetspartners fylla de flesta av våra produkter på i princip vilka förpackningstyper som helst som finns tillgängliga på marknaden. Självklart finns en del tekniska och kommersiella begränsningar som vi diskuterar tidigt i processen.

Vi har stor erfarenhet och kompetens gällande etikettering, märkning, lagstiftning och klassificering, även vid global distribution av denna typ av kemikalier.

De vanligaste förpackningar på våra kunders eftermarknader är:

  • Tuber. Vi kan fylla t.ex. smörjfett och många 1K lim på tuber från 5 ml till ca 250 ml. Dessa kan tryckas med er logotyp, artnr och annan erforderlig information i en- eller flerfärgstryck. Till tuben kan specialapplikatorer bifogas (olika typer av svampapplikatorer, penslar etc.).
  • Patroner smörjfett 400/500g. Vi kan leverera alla förekommande smörjfetter med NLGI 0-3 fyllda på standard fettpatron 400ml eller vårt eget system skruvpatron SR 500g.
  • Patron 310ml. Detta är det vi ofta kallar ”kittpatron”. På denna typ av patron kan vi fylla till exempel 1K RTV-lim som silikoner, polyuretaner och MS Polymerer. Även smörjfett av alla slag går självklart att fylla på denna typ av patron.
  • Injektorer (injektionssprutor). Smörjfett, oljor och vissa 1K limtyper kan fyllas på injektorer som finns i olika storlekar för olika behov.
  • Burkar och fat. Vi kan erbjuda de flesta av produkterna på allt från 30ml burkar till IBC-container om volymerna är kommersiellt gångbara.
  • Aerosoler (Sprayburkar). Många produkter kan fyllas på sprayburkar. Sprayburkar är ofta populära på eftermarknaden på grund av sin enkelhet och användarvänlighet. Om man väljer en traditionell aerosol med drivgas under tryck så kan man efter spädning med någon form av lösningsmedel (krävs för att erhålla en sprutbar viskositet på vätskan i burken) sprayapplicera väldigt många olika typer av smörjmedel, släppmedel, lim och tätningsmedel. Det finns även s.k. pumpspraylösningar som undanröjer klassificeringsproblem som fås som en konsekvens av att traditionella aerosoler klassas som tryckbehållare och ofta innehåller brandfarliga lösningsmedel. Dessa sprayförpackningar fungerar dock inte på alla produkttyper men kan vara ett bra alternativ för främst vissa tunnflytande vätskor.

Kontakta oss om du är intresserad av att marknadsföra dina eftermarknadsprodukter under eget varumärke.