Friktionsfri produktutveckling

Ny teknik ställer allt högre krav på nya material. Det innebär samtidigt att behovet av att snabbt kunna testa olika lösningar ökar. Men det är bara ett fåtal företag som har möjlighet att utveckla och testa nya produkter.
I vårt labb testar och utvecklar vi nya lösningar i samarbete med våra kunder. I vårt arbete applicerar vi resultaten från forskningen tillsammans med ingående kunskaper om smörjmedel, lim och tätningsmedel i praktisk produktutveckling, produktrekommendationer och appliceringsteknik.

Vårt labfokus ligger på smörjmedel men vi utvecklar också lösningar för både lim, tätning och släppmedel.

Eftersom vi är en oberoende partner med egen utrustning kan vi snabbt få fram korrekta rekommendationer till våra kunder som därmed snabbt kan få en produkt som effektiviserar och optimerar produktionen. I slutändan betyder det stora kostnadsbesparingar.

I labbet har vi bland annat tillgång till följande testmöjligheter:

Anton Paar MCR302 med tribocell. Mätning av statisk och dynamisk friktion vid olika laster och temperaturer. Del flesta typer av motgående material kan testas och vi kan variera rörelsen mellan oscillerande och roterande rörelser. Vi kan även köra rollouttester med kullager.
Vi kan med denna maskin utföra mängder av olika tester relaterade till friktion och slitage.

Mikroskop. Används främst ihop med Anton Paar MCR 302 för att mäta, bedöma och fotografera slitagemärken i testkropparna från friktionstesterna.

MTS Exceed E43 dragprovningsmaskin. Vi kan limma olika material med överlappsfogar enligt DIN 1002 och mäta dragskjuvhållfastheten samt bedöma brottytorna efter test.

Force Board friktionstest. Man kan här till exempel mäta hur väl en tejp vidhäftar på olika underlag. Fördelen för kunden är snabbheten och därmed de låga kostnaderna.

Högtemperaturugn. Vi kan värma detaljer upp till +1000°C. Används till exempel vid mätning av lossbrytningsmoment i skruvförband efter högtemperaturexponering. I en högtemperaturugn kan vi dunsta av de flytande ämnen i smörjmedlen och se hur väl resterande fasta ämnen klarar att motverka skärning vid demontering.

Ytjämnhetsmätare. Vi kan detaljerat mäta hur en yta ser ut. Viktigt att veta innan vissa typer av beläggningar och kan ge mer information om slitagedjup efter tester m.m. Fördelen för kunden är att veta vilken yta han faktiskt har och/eller hur denna yta fungerar ihop med de smörjmedel han använder.

Klämkraftsgivare. Används för att mäta friktionskoefficient i skruvförband före eller efter smörjning. Att veta att man har korrekt friktion i ett skruvförband är extremt viktigt för de flesta kunder.

Hårdhetsmätare. Vi kan mäta hårdhet hos elastomerer i Shore A & D. Detta är viktigt för kunden till exempel när vi ser hur resistenta olika elastomerer är mot olika typer av smörjmedel.

Mätare för luftfuktighet. Vissa limtyper är helt beroende av lagom fuktighetshalt i omgivande luft för att härdprocessen skall fungera. Det är då viktigt att vi kan säkerställa att man har korrekt fukthalt i de lokaler där limning sker.

Inkubator och dipslides. För analys av bakterie-/och svampförekomst i vattenbaserade bad. Bakterietillväxt är ett alltid närvarande hot mot kvaliteten på en beläggningsprocess med vattenbaserade produkter. Vi kan utföra tester av badprover för att säkerställa att detta inte sker eller för att kunna hjälpa till att korrigera baden när detta har skett.

Vibrationsmätare för lager. Används för att hitta rullningslager som vibrerar för mycket. Det är mycket viktigt i många industriella maskiner att tidigt hitta lager som är på väg att haverera innan haveriet är ett faktum. Vibrationsmätning av lagret är ett sätt att övervaka lagren och minska risken för oplanerade produktionsstopp.

Temperaturmätare. Används för att på distans mäta ytors temperaturer på t.ex. kuggflanker, lagerhus etc. Att kunna mäta yttemperaturen på olika maskindelar är ett viktigt verktyg när det gäller att övervaka t.ex. ett lager eller en kuggväxel.

Skikttjockleksmätare. Används för att kontrollera att vi har korrekt skikttjocklek vid beläggningsarbeten. Smörjande beläggningars funktion, vidhäftning och livslängd är beroende av korrekt skikttjocklek.

  • Ensamma om vårt erbjudande
  • Unik Know how
  • Rätt lösning till en rimlig kostnad
  • Vi kan testa och snabbt kvalitetssäkra eventuella kvalitetsproblem.
  • Kostnadsbesparingar genom att välja rätt produkter.