Friktionsfri produktutveckling

Ny teknik ställer allt högre krav på nya material. Det innebär samtidigt att behovet av att testa olika lösningar ökar. Men det är bara ett fåtal företag som har möjlighet att utveckla och testa nya produkter.

I vårt labb utvecklar vi nya lösningar i samarbete med våra kunder. I vårt arbete applicerar vi resultaten från den tribologiska forskningen tillsammans med ingående kunskaper om lim och tätning, i praktisk produktutveckling, produktrekommendationer och appliceringsteknik.

Vårt fokus ligger på smörjmedel, men vi utvecklar också lösningar för både lim, tätning, släpp och reparation. I så stor utsträckning som det går med minsta möjliga miljöpåverkan.

I labbet finns en Rheometer med tribocell, som används för att med mekanisk rotation simulera slitage. Vidare finns en MTS Exceed 43 dragmaskin, en ForceBoard, mikroskop för slitageanalys och en inkubator för odling av svamp och mikroorganismer.

Vi kan se vad ett problem beror på, hitta nya lösningar och ge svar på frågor, till exempel vilken produkt som bör kunna fungera i respektive applikation.

Eftersom vi är en oberoende partner kan vi snabbt få fram korrekta rekommendationer till våra kunder. Istället för att de måste gissa genom att läsa datablad eller vända sig till andra labb som har väldigt långa ledtider.

Det innebär att våra kunder snabbt kan få en produkt som effektiviserar och optimerar produktionen. I slutändan betyder det stora kostnadsbesparingar.

  • Ensamma om vårt erbjudande
  • Unik Know how
  • Rätt lösning till en rimlig kostnad
  • Vi kan testa och snabbt kvalitetssäkra eventuella kvalitetsproblem.
  • Kostnadsbesparingar genom att välja rätt produkter.