Från vått till torrt. Renare och enklare.

Idag finns det många applikationer där coating är den optimala lösningen för att minska friktionen. Bland annat livslängdssmörjning där man belägger en detalj för att hålla hela detaljens livslängd, temporär smörjning vid inkörning av maskindelar och glidlackering för att slippa applicera fett (eller olja). Det är också ett bra alternativ för att minska friktionen i skruvförband. För att minimera friktionen mellan två ytor kan man också belägga elastomerer med en coating. Då kan man också leverera färdigbehandlade torra detaljer till hyllan.

Gleitmo kan erbjuda leveranser av både tester och produktion. Målsättningen är att vara en flexibel partner som snabbt kan serva våra kunder. Vid mindre volymer kan vi åta oss produktionsuppdrag. När det krävs större volymer, exempelvis inom fordonsindustrin, vänder vi oss till en ytbehandlare.

Med oss som partner är det möjligt att  testa olika produkter och ny teknik innan man ersätter ett smörjmedel med en coating och produktionen sätter igång.

Genom att använda torra försmorda detaljer istället för att applicera flytande smörjmedel förbättrar man arbetsmiljön och minskar påverkan på miljön. Dessutom får man i många fall jämnare tekniskt resultat och lägre kostnader.

• Snabbare rätt produkt

• Säkerställd funktion innan produkterna går i produktion

• Renare arbetsmiljö

• Minskad belastning på miljön

• Torra detaljer i hyllan

• Jämnare tekniskt resultat

• Kostnadseffektivt