Slide background

Produkter för stålindustrin

Med stålindustri menar vi främst rena ståltillverkare men även andra aktörer i angränsande branscher som arbetar tillsammans med dessa eller helt andra branscher som arbetar med smörjning i miljöer med liknande smörjtekniska utmaningar. Ståltillverkare arbetar med extremt höga temperaturer, höga laster, extrema vikter, låga relativa hastigheter och mycket stora dimensioner. Höga temperaturer är utmanande för alla smörjmedel och det är viktigt att välja rätt kemisk sammansättning för att få fungerande lösningar. Höga mekaniska belastningar utgör också en utmaning, i synnerhet om man har höga belastningar i kombination med låga relativa glid-/rullhastigheter, vilket är vanligt i stålindustrin. Man arbetar även ofta med applikationer som är utmanande för automatdoseringssystemen där smörjfett skall pumpas genom extremt långa ledningssystem som ofta passerar varma zoner som potentiellt kan orsaka problem. Störningar i denna tillverkningsprocess kan bli extremt kostsamma. Detta ställer höga krav på de smörjmedel och appliceringsutrustningar man använder.

Vill du ha hjälp med val av produkt
eller lösning?

Vill du veta mer om vilka produkter för stålindustrin vi har? Kontakta mig!

Magnus Björnberg

Telefon: 070-738 94 57

E-post: magnus@gleitmo.se

De vanligaste produkterna

Smörjpastor för stålindustrin – produktexempel:

  • Gleitmo 165 – Smörjpasta för varma skruvförband.
  • Gleitmo 100S – Klassisk MoS2-pasta för montage och höga temperaturer.
  • Moly-Paul 783 – Smörjpasta för stränggjutningsformar.

Smörjfett för stålindustrin – produktexempel:

  • Urethyn CC 2-1 –Polyureafett för stränggjutningsliner med yttre kylning av lagerhus.
  • Gleitmo WSP 5000 – Kalciumsulfonatkomplexfett för extrema laster och vattenpåverkan.
  • Carbaflo 2371 – PFPE-fett för extrema temperaturer och aggressiva miljöer.

Produkter anpassade för stålindustrin

svarta smörjpastor för flera olika applikationer

Smörjpasta

I applikationer med extremt höga temperaturer (>+250°C) använder man ofta smörjfett med höga halter fasta ämnen som kopparpulver, grafit m.m. Dessa måste kunna smörja/släppa även när basoljan har evaporerat.

Smörjfett

Smörjfett för höga temperaturer i t.ex. anlöpningsugnar och stränggjutningslinjer skall fungera utan att bilda fasta restprodukter i lagren och de måste också kunna pumpas genom mycket långa ledningar utan att separera och bilda stopp i doseringssystemet.