Slide background

Produkter för spårbunden trafik

Våra kunder inom spårbunden trafik utgörs främst av järn- eller spårvägsoperatörer och serviceleverantörer knutna till dessa. Ett långsiktigt och kostnadseffektivt underhåll av spår, växlar, banvall, lok och vagnar innefattar naturligtvis mängder av applikationer, material och lösningar.
Hur man smörjer och därmed minskar friktion, slitage, missljud och i vissa fall även korrugering är en inte oväsentlig del av detta underhåll.

Smörjning av hjulfläns

En korrekt smörjning, dvs rätt smörjmedel applicerat på ett optimalt sätt, ger markant mindre slitage än konventionella produkter på både hjul och räl. Mindre slitage ger lägre service- och stilleståndskostnader. Locolub ECO, Locolub NSB och Tramlub F234 Mod 2 är marknadsledande biologiskt nedbrytbara alternativ för denna applikation.

Smörjning av rälflank

Om rälflanken skall smörjas från banvallsmonterade utrustningar, vilket är mycket vanligt, behövs ofta ett smörjfett som inte är flytande och som har mycket god ytvidhäftning. Tramlub SSM ECO är ett snabbt biologiskt nedbrytbart smörjfett avsett för stationära smörjstationer som arbetar med konsistenta fett.

Smörjning av växlar

Växlar i det nationella nätet har idag ofta rullagrade växeltungor som är relativt underhållsfria. I de fall man har växeltungor som är glidlagrade behöver de fettsmörjas. Tramlub 384 G Plus är ett biologiskt nedbrytbart smörjfett speciellt utvecklat för denna applikation.
Spårvägar har en annan typ av räls och en annan typ av växlar. Dessa smörjs inte med fett utan med olja. Tramlub S3, S4 och S5 är snabbt biologiskt nedbrytbara oljor utvecklade för denna applikation.

Top of Rail (behandling av rälshuvud)

Tramsilence och Tramsilence 00 är friktionsmedel som används för att motverka högfrekventa missljud i skarpa kurvor i tätorter där missljuden utgör en olägenhet för boende. De motverkar även korrugering, slitage och korrosion.

Vill du ha hjälp med val av produkt
eller lösning?

Vill du veta mer om vilka produkter för spårbunden trafik vi har? Kontakta mig!

Magnus Björnberg

Telefon: 070-738 94 57

E-post: magnus@gleitmo.se

De vanligaste produkterna

Smörfett för spårbunden trafik – produktexempel:

  • Locolub ECO – Biofett för applicering från vagnsmonterad utrustning på hjulfläns.
  • Tramlub SSM ECO – Biofett för applicering från banvallsmonterad utrustning på farkant.
  • Tramlub 384 G Plus – Bioflytfett för manuell applicering i växlar i det nationella nätet.

Smörjolja för spårbunden trafik- produktexempel:

  • Tramlub S3 – Bionedbrytbar syntetisk olja för smörjning av spårvägsväxlar.

Smörjpasta för spårbunden trafik- produktexempel:

  • Tramsilence 00 – Friktionsmedel som används för att motverka högfrekventa missljud i skarpa kurvor.
  • PBC/D – Smörjpasta med metalliska additiv för höga temperaturer och skruvförband.
  • Moly-Paul ZX 13 – Grafitpasta för smörjning och viss elektrisk ledningsförmåga.

Produkter anpassade för spårbunden trafik

Smörjfett

Smörjfett används bland annat för smörjning av kontaktytan mellan hjulfläns och farkant.

här finns rätt smörjolja

Smörjolja

Smörjolja används bland annat för smörjning av friktionsytorna i spårvagnsväxlar. I detta fall hamnar smörjoljan ofta i mark och vatten och bör därför vara snabbt biologiskt nedbrytbar.

svarta smörjpastor för flera olika applikationer

Smörjpasta

Smörjpasta för spårbunden trafik för montering, skruvförband, TOR friktionsstyrning, allmänt underhåll och mycket mer.