Slide background

Produkter för skruvförband

Friktionsstyrning och skärningsskydd: I stort sett alla industriföretag använder i någon omfattning olika typer av skruvförband för mekanisk sammanfogning. Ett skruvförband måste ge den beräknade klämkraften om konstruktionen skall fungera som tänkt. Friktionen i förbandet är oftast mycket viktig för att nå det tänkta resultatet. Denna kan styras genom optimala val av material och ytbehandlingar samt genom smörjning av förbandet.

Våra direkta kunder finns främst bland tillverkare av skruv och mutter, bland grossister som specialiserar sig på olika typer av skruvförband samt bland de ytbehandlingsföretag som applicerar våra produkter på skruv, mutter, brickor, pinnar m.m.
Slutanvändare av fästelement belagda med våra friktionsstyrande filmer hittar vi främst inom fordonsindustrin varför vi även arbetar direkt med denna industri gällande skruvförband.

Låsning och tätning: Vi arbetar även med anaeroba låsningsvätskor för skruvförband som av olika anledningar måste säkras mot uppglappning samt med gängtätningsvätskor som används i applikationer där tätning mot läckage är den primära uppgiften.

Vi har naturligtvis många kunder som använder våra produkter även utanför ovan nämnda sektorer. Många förband smörjs vid montering inte bara för att styra friktion och därmed klämkraft utan även för att underlätta framtida demontering av förbandet efter att det ha exponerats för höga temperaturer, vatten, processvätskor eller liknande. Samma sak gäller de anaeroba limmerna för gänglåsning och gängtätning. Det finns nästan inte ett verktygsskåp i landet som inte innehåller en flaska gänglåsning…

Vill du ha hjälp med val av produkt
eller lösning?

Vill du veta mer om vilka produkter för skruvförband vi har? Kontakta mig!

Anders Greschik

Telefon: 073-525 54 63

E-post: anders@gleitmo.se

De vanligaste produkterna

Skruvvaxer för skruvförband – produktexempel:

  • Gleitmo 603 – Ger friktion på ca 0,13. För normala momentmonterade förband.
  • Gleitmo 627 – Ger friktion på ca 0,08. För gängpressande skruv.
  • Gleitmo HMP 8420 – Ger friktion på ca 0,11. För skruv belagd med ZnNi.

Glidlack för skruvförband – produktexempel:

  • Gleitmo 2332V – SFör rostfria skruv som exponeras för höga temperaturer.
  • Gleitmo SFL 9025 – För skruvförband som skall ha samma friktion över flera cykler.

Gänglåsning för skruvförband – produktexempel:

  • Cyberbond TM44 – Medelstark gänglåsning. Demonterbar med vanliga verktyg.
  • Cyberbond TT62 – Höghållfast gänglåsning, Spaltfyllande.

Gängtätning för skruvförband – produktexempel:

  • Cyberbond SH22 – Tätning av rörgängor. Ger svag låsning.
  • Cyberbond SH27 – Tätning av rörgängor. Ger svag låsning. Dricksvattengodkänd.

Produkter anpassade för skruvförband

Skruvvax

Ett skruvförband skall skapa klämkraft mellan detaljerna. Fel friktionsnivå gel uppglappade förband eller skruvbrott vid montering. En beläggning av fästelementet med någon av våra vaxfilmer garanterar en korrekt monteringsfriktion.

vattenburna glidlacker

Glidlack

När skruvförband exponeras för höga temperaturer, kemiskt aggressiva miljöer och andra påfrestningar kan de bli mycket svåra att demontera. Applicering av vissa torra smörjfilmer eller s.k. skruvförbandspastor direkt vid monteringstillfället motverkar detta.

gänglåsning med olika styrkor

Gänglåsning

Om man trots korrekt beräknad och uppnådd klämkraft eller av annan anledning har problem med att skruven lossnar så kan man limma ihop förbandet med våra anaeroba låsvätskor.

gängtätning när den är som bäst

Gängtätning

Vid läckage genom ett skruvförband kan man istället för t.ex. gängtejp använda anaeroba tätningsmedel som även låser förbandet men då med en svag låsning som gör det enkelt att öppna förbandet vid behov.