Produkter för ingjutning, kapsling och limning av LED:s

LED (Light Emitting Diode) är en av de snabbast växande nya teknikerna inom elektronikindustrin. De är och kommer att fortsätta att revolutionera belysningsteknik inom ett brett spektrum av branscher.
Känsliga lysdioder behöver skyddas mot fukt och andra miljörisker. Detta skydd utförs normalt på både mikro- och makronivå. Silikoner kan också användas för att förbättra ljusstyrkan och den totala optiska effektiviteten hos utrustningen.

Mikronivån

I dessa applikationer används klara silikongeler och elastomerer för att kapsla in enskilda dioder. Förutom att skydda kan silikoner även användas för att förbättra ljuseffekten hos LED. Silikoner med högt brytningsindex eller som är anpassade till linsmaterialet, kan ge betydande förbättringar.
Silikoner som används på mikronivå bör också ha väldigt låga joniskt innehåll vilket minskar risken för störningar av de elektriska egenskaperna hos dioden.
Egenskaper hos silikoner för mikronivån:

 • God UV-resistens
 • Gulnar inte
 • Refraktionsindex 1.40
 • Låga föroreningshalter
 • Låg modul
 • Hög CTE
 • Tåla höga och låga temperaturer (-55 to +260ºC)
 • Optiskt klara

Makro nivån

Många av applikationerna ovan kräver ytterligare skydd för den slutliga förpackade belysningsprodukten. Detta skydd kan ske i form av inkapsling, beläggning eller tätning. Utomhusplacerade bildskärmar, belysningar, skyltar och många fler produkter behöver tätas mot fuktinträngning. Bil- och flygapplikationer kan kräva skydd mot vibrationer och värme. Termiska konstruktioner kan kräva ett inkapslingsmaterial som skall ha god värmeledningsförmåga för att leda bort värme från dioden.
Silikonelastomerer kan formuleras för att möta många av de tekniska krav som arbete med lysdioder ställer.
Egenskaper hos silikoner för makronivån:

 • 1 & 2 komponents system
 • Värme eller RTV härdande
 • Hårdheter från Gel till 80 Shore A
 • Termiskt ledande 0.30 till 2.5 W/mK
 • Brett temperaturområde, -115 to +300ºC
 • Optiskt klara eller opaka
 • Limmande
 • Elektriskt isolerande
 • Vattenavstötande
 • Vibrationsresistenta
 • Ej korrosiva
 • UV-resistenta
 • Godkända enligt UL94 V-0
 • Många olika viskositeter – pastösa till lågviskösa
gjutmassa för tillverkning av prototyper, formar och modeller

Silikon för ingjutning, kapsling och limning av LEDs

Namn Användningsomr. Färg Temp. område, °C Hårdhet Shore A Bland. förhållande Dielektrisk hållfasthet, kV/mm