Specialanpassad tejp för dina behov

Självhäftande butyltejper med mycket goda vibrationsdämpningsegenskaper används inom fordonsindustrin för att motverka vibrationsrelaterade missljud. Dessa tejper är laminerade med en tunn aluminiumfolie och kan beställas i valfria mått.

Butyltätningsband och tejper är exakt förformade tätningsmaterial som används som komplement och alternativ till vedertagna extruderbara tätningsmaterial.

Laminerade butyltätningsband är självhäftande, icke-krympande butyltätningstejper laminerade med en slitstark aluminiumfolie eller syntetisk fleece.

Förformade tätningsband och tejper är universalprodukter med mycket goda egenskaper.

Förkomprimerade tätningsband baserade på ett polyuretanskum med brandhämmande tillsatser finns med olika mått och färger. Huvudsakligt användningsområde är tätning av fogar inom byggnadsindustrin.

Silikonbaserade tätningsband och tejper finns i ett brett sortiment med olika färger och mått. Huvudsakligt användningsområde är tätning av fogar inom byggnadsindustrin.

Tejp

Namn
Användningsområde
Beskrivning
Färg
Anv. temp,°C
Egobon 210 Tätning av ångtäta folier såväl som ljuddämpning av överlappande mekaniskt låsta element. Fordonsindustri, kyl- och luftkonditionering, skeppsbyggnad, sanitet och elektriska appl, containers m.m. Självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande butyltejp. ljusgrå -40 / +100
Egobon 212 Tätning av ångtäta folier såvål som ljuddämpning av överlappande mekaniskt låsta element. Självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande butyltejp. ljusgrå -40 / +100
Egobon 217 Tätning av överlappande mekaniskt låsta element. Självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande butyltejp. ljusgrå -40 / +100
Egobon 217 Al Dämpning av vibrationsrelaterade oljud i fordon. Självhäftande, krympfri, lösningsmedelsfri, plastisk och ljuddämpande butyltejp laminerad med en tunn aluminiumfolie. alu/svart -40 / +100