Silikonbaserade tätningsmedel för fordonsindustrin

ThreeBond producerar en mängd olika kemiska produkter för fordon. Dessa produkter utsätts för en hård behandling i miljöer med extrem kyla eller extrem fuktighet. Denna produktgrupp innehåller bl.a. silikonbaserade och anaeroba tätningsmedel för motorer och växellådor.

1200-Serien, Silikontätning (flytande packning)

1200-Seriens silikonbaserade tätningsmedel (s.k. flytande packningar) fyller spalter på en flänsyta och undviker därmed helt läckage. Efter härdning, bildar de ett gummiliknande, elastiskt material som ger utmärkt resistens mot vibrationer och stötar. Produkterna har också utmärkt resistens mot värme och tätar effektivt fogar som exponeras för höga temperaturer.
Silikontätningar är oftast enkomponents produkter som använder atmosfärens fukt för att reagera med kemiska tvärbindningsmedel, vilket möjliggör bildandet av en silikonelastomer. De benämns normalt utifrån den lilla mängd kemisk biprodukt som produceras under reaktionen.

De vanligaste systemen är:
• Acetoxy
• oxim
• alkoxy eller metoxy
• aceton

Alla dessa alternativa härdningsmekanismer bildar ett elastiskt och relativt hårt silikongummi även om vissa av de slutliga fysiska egenskaperna hos dessa gummin kommer att vara väsentligt annorlunda. De kemiska biprodukterna som påverkar produktens lämplighet för olika applikationer kommer också att påverka hur limmet skall hanteras ur hälso- och säkerhetshänseende.

Automotive

Namn Användningsområden Färgval, std Temp.,°C Densitet, g/ml Hårdhet Shore A Härdsystem
Threebond 1207B Lösningsmedelsfritt motortätningsmedel. svart -60/+250 1,01 30 aceton
Threebond 1212 Flytande silikonpackning. God resistens mot värme, kyla och väder. Elektriskt isolerande. Idealisk för stora spalter. vit - 1,05 3 (JIS A) oxim
Threebond 1215 Speciellt utbecklad för tätning av olika typer av flänsar och tätning av stora ytor. grå -60/+250 1,55 45 inget
ThreeBond 1217P Tätning i bl.a. motorer och växellådor, mycket bra kemisk resistens mot de flesta oljor. Produkten är ej märkningspliktig och har bra vidhäftning även på smutsiga ytor samt är snabbhärdande. svart -60/+200 (+250) 1,4 44 MIBKO
ThreeBond 1227 E I tätningsapplikationer där resistens mot motoroljor, växellådsoljor och kylvätskor krävs. svart -60/+200 1,28 33 alkohol
Threebond 1280B Produkten har tagits fram för tätningsapplikationer inom fordonsindustrin med höga mekaniska laster som t.ex. vevhus, oljetråg och axelhus. grå -60/+200 (+250 kortfristigt) 1,07 35 oxim
Threebond 1281B Speciellt utvecklad för tätning av växellådor på bensin- & dieselmotorer. röd -60/+200 (250 kortfristigt) 1,45 57-62 oxim