Silikontätning för fogar med höga funktionskrav

Silikontätningsmedel har generellt dessa allmänna fysikaliska egenskaper:

• Brett temperaturområde -115 till 300 º C
• Utmärkta elektriska egenskaper
• Flexibilitet
• UV-beständighet
• God kemikaliebeständighet
• Motståndskraftig mot fukt och vatten
• Ingen eller låg toxicitet

Silikontätningsmedel/-lim baseras på två grundläggande kemiska sammansättningar:

Kondensationshärdande system

Använder fukt i atmosfären för att aktivera härdningsprocessen som äger rum vid rumstemperatur. Dessa silikontätningsmedel/-lim kallas vanligtvis RTV-silikoner, vilket betyder Room Temperature Vulcanising. Dessa levereras normalt som enkomponentssystem, även om de kan formuleras också som 2-komponentsprodukter för speciella applikationer.

Additionshärdande system

Kräver värme för att initiera härdningsprocessen. Dessa system kan levereras antingen som en- eller tvåkomponents system.

RTV silikontätningsmedel/-lim

Denna typ av silikonkemi är den mest använda vid tillverkning av silikontätningsmedel och -lim. Den använder atmosfärens fukt för att reagera med kemiska tvärbindningsmedel, vilket möjliggör bildandet av en silikonelastomer. De benämns normalt utifrån den lilla mängd kemisk biprodukt som produceras under reaktionen. De vanligaste systemen är:

• acetoxy
• oxim
• alkoxy eller metoxy
• aceton

Alla dessa alternativa härdningsmekanismer bildar ett elastiskt och relativt hårt silikongummi även om vissa av de slutliga fysiska egenskaperna hos dessa gummin kommer att vara väsentligt annorlunda. De kemiska biprodukterna som påverkar produktens lämplighet för olika applikationer kommer också att påverka hur tätningsmedlet skall hanteras ur hälso- och säkerhetshänseende.

silikontätning för höga funktionskrav

Silikontätning

Namn Användningsområden Anv.temp. °C Hårdhet Shore A Visk Dragbrotts- gräns,% Dragskjuvhållf., N/mm² DIN 53504
AS 1406 AS1406 är en grå, enkomponents, additionshärdande och trögflytande silikon. Produkten härdar vid uppvärmning till >+100°C till en hård silikonelastomer. -60 / +250 72 Shore A 100 000mPa.s - -
AS 1502 Uppfyller krav enligt FDA för användning i livsmedelsapplikationer. -50 / +300 52 Shore A - 205 3
AS1504 Passar för många olika tekniska applikationer, allt från produktionsapplikationer till snabba underhållsarbeten och reparationer. -50 / +300 35 Shore A - 410 2,50
AS 1622 För applikationer som kräver bra vidhäftning samt goda fysiska och icke-korrosiva egenskaper. -50 / +275 24 Shore A 23500 (mPa.s) 390 1,90
AS1700 För användning med känslig elektronisk utrustning. -50 / +200 30 Shore A - 545 2,43
AS1701 För användning med känslig elektronisk utrustning. -50 / +220 52 Shore A - 200 2,35
Novasil S 57 Elastisk tätning för industriella ändamål vid permanenta temperaturer på upp till 265°C. -40 / +265 - pastös 450 2,8
Novasil S 802 För elastisk limning och tätning av elektriska komponenter, akrylglas och polykarbonat. -40 / +150 30 Shore A pastös 600 1,4
Ottoseal S 27 Tätning i livsmedelsapplikationer, t.ex. i mejerier, slakterier, storkök, bryggerier, livsmedelsproduktion etc. Tätning mellan keramiska ytor i dricksvattenapplikationer. -40 / +180 25 Shore A pastös 575 1,4
Ottoseal S 34 Tätning av mekaniskt utsatta golv och anslutningsfogar, t.ex. i lager och produktionshallar, varvsområden, parkeringsdäck, underjordiska garage, verkstäder, biltvättar etc. -40 / +265 36 Shore A pastös 400 -
Ottoseal S 70 Tätning och fogning på marmor och alla naturstenar, t.ex. sandsten, kvartsit, granit, gnejs, porfyr etc. Både inom- och utomhus. -40 / +180 30 Shore A pastös 400 1,4
Silcoset 151 Passar allt från produktionsapplikationer till snabba underhållsarbeten och reparationer. -60 / +300 43 Shore A 210000 180 2,93
Silcoset 153 Passar allt från produktionsapplikationer till snabba underhållsarbeten och reparationer. -60 / +250 39 Shore A tixotrop 280 2,32
Silcoset 158 Passar allt från produktionsapplikationer till snabba underhållsarbeten och reparationer. -60 / +300 38 Shore A tixotrop 290 2,30


Silikon (enkomponents) härdar med hjälp av luftens fuktighet från ytan och inåt med en hastighet om ca 3mm per dygn.
Tvåkomponents system härdar betydligt snabbare liksom enkomponents värmehärdande system.

Silikonsmitta betyder att silikonmolekyler hamnat på ytor som i ett senare skede skall lackeras varpå lacken inte längre väter ytan på ett korrekt sätt eller på elektriska kontaktytor där silikonmolekylen under påverkan av ljusbågar kan omvandlas till elektriskt isolerande ämnen som får kontakten att sluta fungera. Silikonsmitta kan ske både genom direkt kontakt och genom att korta/lätta silikonmolekyler kontaminerar nämnda applikationer via luften. Härdar produkt medför ingen risk.

Normalt +180-200°C men det finns även kvaliteter som är beständiga upp till +300°C.