Anaerob gängtätning och tätning för flänsar

Våra gängtätningar, eller anaeroba tätningsmedel, är lösningsmedelsfria och enkomponents. Dessa produkter är relativt unika på grund av deras olika hållfasthetsegenskaper och kan sorteras in i grupper av låg, medium och höghållfasta produkter, vilket gör valet av rätt produkt enkelt. Produkterna härdar vid rumstemperatur med hjälp av kontakt med metall och frånvaro av luft. Olika typer av metaller ger olika hållfasthet och fixeringstider.

Cyberbond S-Serien – Gängtätning

Cyberbond S-serien fungerar även som gängtätning på rördelar på grund av dess goda kemikalieresistens. Vid gängtätning, precis som vid gänglåsning, fylls utrymmet mellan gängorna helt med lim vilket tätar förbandet. Valet av metallkvaliteter och utformningen av delarna har en stor påverkan vid valet av rätt Cyberbond gängtätning.

Cyberbond S-Serien – Flänstätning

I många fall kan Cyberbond S-produkterna ersätta traditionella mekaniska packningar. Vid användning som flänstätning ger Cyberbond fördelen att den skyddar fogen mot korrosion. Cyberbond flänstätningsmedel är resistenta mot vanligt förekommande oljor och gaser. I motsats till traditionella mekaniska packningar behöver flänsskruvarna inte efterdras.

Threebond 1100-Serien – Flytande packning

Three Bond´s 1100-serie, flytande packningar, har utvecklats utifrån en helt annorlunda teori om hur läckage skall förhindras jämfört med mekaniska packningar. Genom att belägga flänsytorna i en fog med en av dessa flytande packningar innan montering, kan läckage förhindras. Dessa material kan förbättra prestanda hos utrustningen, förlänga dess funktionella livslängd och minska den totala kostnaden. Mer än 20 olika typer finns tillgängliga för att kunna möta olika krav som temperaturresistens, vibrationer, tryck, kemisk resistens och spaltstorlekar.

gängtätning när den är som bäst

Anaeroba tätningsmedel

Namn Användningsområden Färg Anv. temp.,°C Visk. cP Tryckresistens (MPa) Lossbrytningsmoment Nm
Cyberbond SH 22 För lätt demonterbara rörgängor och flänsytor. Produkten har hög viskositet. Vit -50/+150 6000-9000tx (mPa.S) - 6-12
Cyberbond SH 27 För demonterbara rörgängor och flänsytor. Produkten har hög viskositet och är dricksvattengodkänd enligt tyska DVGW. gul -50/+150 20000-30000tx (mPa.s) - 6-14
Cyberbond SH 55 För hög hållfasthet, hög temperaturresistens och hög viskositet. För flänsar och packningsytor. röd -50/+200 12000-18000tx (mPa.s) - 12-20
Cyberbond SH 58 Hög hållfasthet, hög temperaturresistens och mycket hög viskositet. För flänsar och packningsytor. Bra spaltfyllnadsförmåga. röd -50/+150 30000-50000tx (mPa.s) - 6-13
Threebond 1133EC Flytande packning utvecklad för tätningsapplikationer. blå -60/+150 - - -


Det beror på vilka material den används på. Anaeroba tätningsmedel härdar vid kontakt med metaller och samtidig frånvaro av luft (syre). Koppar och mässing ger mycket snabb härdning  (ca 2 tim), stål ger normal härdning (ca 4-6 tim) och rostfritt stål samt aluminium lång härdtid (ca 12 tim). Anaeroba tätningsmedel fungerar inte på plaster.
Man kan använda en aktivator om man har krav på snabbare härdning.

Som med alla typer av lim är detta alltid viktigt för att erhålla rätt prestanda.

Ja, men det måste göras direkt i samband med monteringen. Om man väntar tills polymeriseringen har startat förstör man produkten och därmed tätningseffekten.

Motorolja, glykoler, diesel, bromsvätska och bensin men inte vattenånga.

Max +150°C.