Spara mer med kemiska tätningsmedel

Kemiska tätningsmedel kan ersätta traditionella mekaniska packningar och samtidigt ge en lägre kostnad och färre artikelvariationer.

Förutom att täta mot exempelvis fukt, vatten, värme, kemikalier och gaser har många kemiska tätningsmedel en limmande förmåga. Vi har länge levererat högklassiga tätningsmedel till fordonsindustrin, men med sin karaktär av tjocka, flexibla limfogar har kemiska tätningsmedel en roll att fylla även för många andra industrier och tillverkningsprocesser.

De flesta kemiska tätningsmedel karakteriseras av mycket bra fläkhållfasthet, hög elasticitet även vid låga temperaturer och är vanligtvis av en enkomponentstyp som härdar genom luftfuktighet även om tvåkomponents system som härdar oberoende av luftens fuktighet också finns att tillgå. De är oftast slag- och vibrationståliga och klarar böjning, samt härdar i rumstemperatur. Dessa fogar tål både kraftig töjning och dynamiska belastningar, en förmåga som dock varierar beroende på spaltfyllnad och konstruktion.

Produkterna kan appliceras som en fogmassa som härdar på plats efter montering – FIPG – men kan även appliceras så att de härdas före montering – CIPG.

Tätningsmedel (kemiska) huvudgrupper:

  • Silikon: Härdar med hjälp av luftens fuktighet och bildar ett elastiskt gummiliknande skikt.
  • Anaeroba produkter: Härdar vid rumstemperatur med hjälp av kontakt med metall och frånvaro av luft.
  • Polyuretan: Härdar med hjälp av luftens fuktighet och bildar ett elastiskt gummiliknande skikt.
  • MS Polymer: Härdar med hjälp av luftens fuktighet och bildar ett elastiskt gummiliknande skikt.
  • Akryldispersioner: Enbart torkande produkter. Billigare och mindre tekniskt avancerade än övriga typer.

Tabellerna över vilka produkter vi vanligtvis förmedlar utgör enbart en översikt. Vid närmare intresse – kontakta oss för konsultation och teknisk produktinformation – innan ni provar en produkt.[/two_third]