Skruvvaxer och Glidfilmer

Nedan visar vi i tabellform de olika skruvvaxer (alt. glidfilmer) som ingår i vårt standardsortiment för torra, smörjande förbehandlingar. De olika produkterna är utvecklade för olika typer av applikationer miljöer och material, främst skruvförband inom fordonsindustrin men även för övrig industri. Detta betyder att produkterna har sinsemellan mycket olika tekniska egenskaper. Kontakta oss därför för diskussion och teknisk rådgivning.

skruvvaxer för rätt momentum

Skruvvaxer och Glidfilmer

Namn Användningsområden Färg Temp,°C Viskositet, 3mm/+20°C,s pH Friktion, total M12/8.8
gleitmo 300 Osynlig, torr smörjning av plaster, små mekanismer etc. färglös -40/+50 - - 0,08
gleitmo 602 Färglös torrsmörjning av skruvförband där momentet inte önskas justeras. färglös -40/+80 35 8,5-9,5 0,15
gleitmo 603 Som gm 602 men med bättre korrosionsskydd och skydd mot läckage av 6-värt krom. färglös -40/+80 30 (4mm 8,5-9,5 0,15
gleitmo 605 Färglös torrsmörjning av skruvförband. Främst för mekaniska låsmuttrar och skärringskopplingar. färglös -40/+110 35 8,5-9,5 0,11
gleitmo 615 Färglös torrsmörjning av gängpressande och rostfria skruvar. Kallformning av metaller. färglös -40/+110 30 (4mm) 5,0-6,0 0,09
gleitmo 625 Som 615 men högre viskositet. transp. -40/+110 350 cP 5,0-6,0 0,08
gleitmo 627 Som 625 men med PTFE. matt transp. -40/+110 350 cP 5,0-6,0 0,08
gleitmo HMP 8420 Möta kraven från tysk fordonsindu-stri (VDA) gällande skruvförband belagda med ZnNi. Lämplig för förband i aluminium. färglös -40 till +110 35 (3mm) 8,5-9,5 ca 0,11 (M8/8.8 ZnNi pass)
gleitmo HMP 9020 Avsedd för massgodsbelägg-ning av skruvar, bultar, muttrar, plåtskruv och spännstift. För varmgalvaniserade skruvar uppfylls DIN EN 14399. svart -70 till +350 40-50 (4mm) - 0,09
gleitmo HMP 9020K Avsedd för massgodsbelägg-ning av skruvar, bultar, muttrar, plåtskruv och spännstift. För varmgalvaniserade muttrar uppfylls DIN EN ISO 14399. Produkten skyddar även de belagda detaljerna mot korrosion. svart - 35-45 (4mm) - ca 0,11
gleitmo HMP 9021 Avsedd för massgodsbelägg-ning av skruvar, bultar, muttrar, plåtskruv och spännstift. För varmgalvaniserade skruvar uppfylls DIN EN 14399. svart -70 till +350 40-50 (4mm) - 0,09