Skruvvaxer och Glidfilmer

Skruvvaxer och Glidfilmer är dispersioner av polymerer i vatten. De appliceras företrädesvis genom olika doppförfaranden och bildar efter torkning en vidhäftande, torr och greppfast smörjfilm. Huvudsakligt användningsområde för vaxfilmerna är beläggning av skruvar och muttrar med avsikt att styra friktionen och minska klämkraftsspridningen. Det finns även en rad andra applikationer förutom skruvförband där glidfilmerna visat sig vara användbara. Vid normal användning av metriska skruvar uppvisar de en mycket varierande friktionskoefficient. Eftersom merparten av all skruv är momentmonterad ger detta upphov till stora fluktuationer i klämkraft, vilket bl.a. ökar risken för uppglappade förband eller t.o.m. avdragna skruvar. Genom att belägga skruven med gleitmo skruvvax minskas variationen hos friktionskoefficienten vilket ger reproducerbara klämkrafter i förbandet. På spånplatteskruvar och gängformande skruvar är det önskvärt att ha en så låg friktionskoefficient som möjligt, så att erforderligt gängformningsmoment blir så lågt som möjligt. FUCHS LUBRITECH erbjuder ett brett utbud av glidfilmer, som täcker alla krav på friktionskoefficienter hos industrin. De är godkända av bl.a. Bosch, General Motors, MAN , Volkswagen, Volvo, Scania och Würth .

De viktigaste egenskaperna hos gleitmo skruvvaxer:

• Ger reproducerbar friktion med låg spridning
• Torra
• Filmerna är glasklara eller matt transparenta
• Ekonomiska att använda, eftersom de späds med vatten
• Underlättar applicering och beräkningsbarhet på skruvförband
• Åldrings- och vattenresistenta
• Kompatibla med metall och plast
• Kan övermålas med de flesta färger
• Med UV-spårämne för beläggningskontroll

Legobeläggning kan vara ett ekonomiskt alternativt till beläggning i egen regi – kontakta oss för vidare information.

skruvvaxer för rätt momentum

Skruvvaxer och Glidfilmer

NamnAnvändningsområdenFärgTemp,°CViskositet, 3mm/+20°C,spHFriktion, total M12/8.8
gleitmo 300Osynlig, torr smörjning av plaster, små mekanismer etc.färglös-40/+50--0,08
gleitmo 602Färglös torrsmörjning av skruvförband där momentet inte önskas justeras.färglös-40/+80358,5-9,50,15
gleitmo 603Som gm 602 men med bättre korrosionsskydd och skydd mot läckage av 6-värt krom.färglös-40/+8030 (4mm8,5-9,50,15
gleitmo 605Färglös torrsmörjning av skruvförband. Främst för mekaniska låsmuttrar och skärringskopplingar.färglös-40/+110358,5-9,50,11
gleitmo 615Färglös torrsmörjning av gängpressande och rostfria skruvar. Kallformning av metaller.färglös-40/+11030 (4mm)5,0-6,00,09
gleitmo 625Som 615 men högre viskositet.transp-40/+110350 cP5,0-6,00,08
gleitmo 627Som 625 men med PTFE.matt transp-40/+110350 cP5,0-6,00,08
gleitmo HMP 8420Möta kraven från tysk fordonsindu-stri (VDA) gällande skruvförband belagda med ZnNi. Lämplig för förband i aluminium.färglös-40 till +11035 (3mm)8,5-9,5ca 0,11 (M8/8.8 ZnNi pass)
gleitmo HMP 9020Avsedd för massgodsbelägg-ning av skruvar, bultar, muttrar, plåtskruv och spännstift. För varmgalvaniserade skruvar uppfylls DIN EN 14399.svart-70 till +35040-50 (4mm)-0,09
gleitmo HMP 9020KAvsedd för massgodsbelägg-ning av skruvar, bultar, muttrar, plåtskruv och spännstift. För varmgalvaniserade muttrar uppfylls DIN EN ISO 14399. Produkten skyddar även de belagda detaljerna mot korrosion.svart-35-45 (4mm)-ca 0,11
gleitmo HMP 9021Avsedd för massgodsbelägg-ning av skruvar, bultar, muttrar, plåtskruv och spännstift. För varmgalvaniserade skruvar uppfylls DIN EN 14399.svart-70 till +35040-50 (4mm)-0,09