Skruvvaxer

Namn Användningsområden Färg Temp,°C Viskositet, 3mm/+20°C,s pH Friktion, total M12/8.8
gleitmo 602 Färglös torrsmörjning av skruvförband där momentet inte önskas justeras. färglös -40/+80 35 8,5-9,5 0,15
gleitmo 603 Som gm 602 men med bättre korrosionsskydd och skydd mot läckage av 6-värt krom. färglös -40/+80 30 (4mm 8,5-9,5 0,15
gleitmo 605 Färglös torrsmörjning av skruvförband. Främst för mekaniska låsmuttrar och skärringskopplingar. färglös -40/+110 35 8,5-9,5 0,11
gleitmo 615 Färglös torrsmörjning av gängpressande och rostfria skruvar. Kallformning av metaller. färglös -40/+110 30 (4mm) 5,0-6,0 0,09
gleitmo 625 Som 615 men högre viskositet. transp. -40/+110 350 cP 5,0-6,0 0,08
gleitmo 627 Som 625 men med PTFE. matt transp. -40/+110 350 cP 5,0-6,0 0,08
gleitmo HMP 8420 Möta kraven från tysk fordonsindu-stri (VDA) gällande skruvförband belagda med ZnNi. Lämplig för förband i aluminium. färglös -40 till +110 35 (3mm) 8,5-9,5 ca 0,11 (M8/8.8 ZnNi pass)
gleitmo HMP 9020 Avsedd för massgodsbelägg-ning av skruvar, bultar, muttrar, plåtskruv och spännstift. För varmgalvaniserade skruvar uppfylls DIN EN 14399. svart -70 till +350 40-50 (4mm) - 0,09
gleitmo HMP 9020K Avsedd för massgodsbelägg-ning av skruvar, bultar, muttrar, plåtskruv och spännstift. För varmgalvaniserade muttrar uppfylls DIN EN ISO 14399. Produkten skyddar även de belagda detaljerna mot korrosion. svart - 35-45 (4mm) - ca 0,11
gleitmo HMP 9021 Avsedd för massgodsbelägg-ning av skruvar, bultar, muttrar, plåtskruv och spännstift. För varmgalvaniserade skruvar uppfylls DIN EN 14399. svart -70 till +350 40-50 (4mm) - 0,09