Glidlacker

Glidlacker är friktions- och slitageminskande torrsmörjmedel med många olika användningsområden inom tribotekniken. De bildar vidhäftande filmer goda torrsmörjningsegenskaper. Glidlacker finns med både vatten och lösningsmedel som bärare. I de flesta fall kan vi lösa de lackfrågor vi får med vattenburna system men i vissa fall, t.ex. vid extrema krav på korrosionsskydd, måste vi använda lösningsmedelsbaserade system. Glidlacker möjliggör förbehandling och lagring av monteringsfärdiga färdigsmorda detaljer. De är extremt belastnings- och temperaturbeständiga, åldras och förhartsas inte och möjliggör en renlig hantering. Glidlacker har utmärkta smörj- och skyddsegenskaper: de förbättrar inkörningsprocessen och skyddar mot ytskador. Samtidigt motverkar de kallsvetsning (t.ex. hos rosttröga stål), underlättar flytförloppet vid kallformning och motverkar stick-slip vid långsamma, oscillerande rörelser. Dessutom optimerar glidlacker friktion och därmed klämkraften hos skruvförband.

Vi kan i många fall erbjuda legobeläggning med glidlacker och vaxer. Erfarna specialister väljer rätt glidlack för varje material och applikation och ser till att denna blir optimalt applicerad. Legobeläggningen kan, beroende på volym, appliceringsmetod, lack-/vaxtyp m.m., utföras hos oss i vår anläggning i Kungsbacka eller hos någon av våra samarbetspartners inom ytbehandlingsindustrin.

Läs mer om vår coatingverksamhet  och kontakta oss för närmare information.

De viktigaste egenskaperna hos gleitmo torrsmörjmedel:

• möjliggör torrsmörjning
• är okänsliga för föroreningar
• skyddar mot korrosion
• smörjer under extrema förhållanden (höga och låga temperaturer, vakuum, strålning)
• är lämpliga för ytbehandling av en rad olika material (metaller, plaster, elastomerer, keramer, glas etc.)
• underlättar montering och demontering av detaljer
• optimerar inkörningsprocessen hos högt belastade komponenter
• möjliggör underhållsfri livstidssmörjning
• motverkar stick-slip och därav orsakade missljud
• ger en förutsägbar friktion med liten spridning hos skruvförband
• ger i kombination med olje- och fettsmörjning ökad säkerhet pga nödsmörjningsegenskaper

vattenburna glidlacker

Vattenburna glidlacker

Glidlacker, vattenburna

NamnAnvändningsområdenFärgTemp, °CBindareFasta ämnenHärdtid, min/°C
gleitmo 305För aluminium, koppar, brons, rostfritt stål: för skärning
(även roterande blad), bockning, djupdragning,
stansning, drivning och kalibrering.
vit----
gleitmo 905Skruvförband i höglegerade stål. Kallformning.gråsvart-70/+400oorganiskMoS260/+20°C
gleitmo HFL 9040gleitmo HFL 9040 utvecklades speciellt för att användas
som ett smörjmedel för hydroformning.
gråsvart-180/+250-MoS2, grafit60 min/ 20°C
gleitmo SFL 9025Skruvförband för att motverka skärning (rosttröga material) samt för att erhålla de-finierbar klämkraft. För torrsmörjning av glidskenor, leder och bultar samt för inkörnings-smörjning av högt belastade maskinkomponenter.svart-180/+250organiskMoS2, grafit60 min/20°C
gleitmo SFL 9065För permanentsmörj-ning av komponenter med höga krav på slitageskydd i kombination med korrosionsskydd. Produkten kan även användas för beläggning av massgods (låspinnar, skruv, mutter etc) samt av termiskt stabila plaster.gråsvart-180/+250organiskPTFE60/200°C
gleitmo SFL 9070För anti-squeek beläggning av plaster inom fordonsindustrin. För torrsmörjning av speciellt plaster, gummi och läder.matt transp-70/+180organiskPTFE120/+20°C
gleitmo SFL 9085För torrsmörjning av metaller, plaster, gummi, trä, kartong och keramiska mtrl. För smörjning, slitageskydd och oljudsbekämpning. För beläggning av gummitätningar.matt transp+180/+250organiskmodifierad PTFE60
gleitmo 2332VAvsedd för torrsmörjning av skruvar och muttrar som utsätts för mycket höga temperaturer. Motverkar skärning vid montage och underlättar demontering när förbandet exponerats för höga temperaturer.gråsvart-180/+1200organisk-60
gleitmo 2345Vgleitmo 2345V är speciellt avsedd för kallformning av metall och smörjning av gummidelar.matt transp-40/+70---
gleitmo RLC3000För torr smörjning av metaller, plaster, gummi m.m. Speciellt avsedd för torr smörjning av tätningar i dricksvattenapplikationer.färglös-70/+250organiskPTFE60/125°C
gleitmo RLC3100Används för smörjning av gummi och polymera material. Vidhäftar mycket bra på gummimaterial.matt transp-70/+250organiskPTFE30 min/ 100°C
gleitmo RLC4000gleitmo RLC 4000 används främst för torr smörjning av
elastomerer
transparent-70/+250-Polysiloxan30 min/ 100°C
gleitmo RLC4300För torr smörjning av elastomerer och plaster.
För användning i applikationer där lägsta möjliga friktion
krävs.
sidenmatt-70/+180-PTFE60 min/ 20°C

Lösningsmedelsburna glidlacker

Glidlacker, lösningsmedelsburna

NamnAnvändningsområdenFärgTemp, °CBindareFasta ämnenFlampunkt °CHärdtid, min/°C
gleitmo 900Applikationer utsatta för låga glidhastigheter och höga laster.gråsvart-180/+400oorganiskMoS2, grafit+2760/+20
gleitmo 920Applikationer utsatta för låga glidhastigheter och höga laster, även i kombination med oljor och fett.gråsvart-180/+250organisktMoS2+2530min/+150°C
gleitmo 960Metallformning. Skruvförband.svart-180/+350oorganiskgrafit>+2160/+20
gleitmo 980För torrsmörjning av en rad olika material, som t.ex. plaster, gummi, trä och keramiska mtrl.sidenmatt-180/+250oorganiskmodifierad PTFE+2860/+20
gleitmo SFL 9522gleitmo SFL 9522 optimerar inkörning och möjliggör
permanentsmörjning för metalldelar som t.ex. pumpelement.
Efter applicering ger gleitmo SFL 9522 mycket
snabbt en hanteringstorr beläggning med bra nötningsbeständighet
och utmärkta inkörningsegenskaper.
gråsvart-70/+400MoS2, grafit--
gleitmo SFL 9540Motverkar inkörningsskador, skyddar mot ytskador och förslitning, speciellt vid höga tryck och låga glidhastigheter. Kan också under vissa förutsättningar användas för permanentsmörjning.gråsvart-180/+300organisktgrafit, MoS2, Special+2560min/200°C
gleitmo SFL 9560Permanentsmörjning av metallytor i applikationer med moderata till höga belastningar och låga glidhastigheter samt för nödsmörjning av högt belastade maskinkomponenter.vit-70/+140organisktPTFE+3230min/140°C
gleitmo SFL 9561Permanentsmörjning av metallytor i applikationer med moderata till höga belastningar och låga glidhastigheter samt för inkörningssmörjning av högt belastade maskinkomponenter. Bra korrosionsskydd.svart-70/+140organisktPTFE, MoS2+3160min (vid 130*C)
gleitmo SFL 9563Permanentsmörjning av metallytor i applikationer med moderata till höga belastningar och låga glidhastigheter samt för inkörningssmörjning av högt belastade maskinkomponenter.svart-70/+140organisktPFTE, MoS2+3130min/140°C
gleitmo SFL 9580Förbättring av inkörningsförloppet och för permanentsmörjning av delar som utsätts för låg belastning.svart-70/+180organisktPTFE24°C30min/250°C
gleitmo SFL 9680Smörjning av elastomerer. Mycket låg statisk friktion.transparent-70/+180organisktPolysiloxan+3230min @ +100
Moly-Paul 293För beläggning av kolvar i förbränningsmotorer för att optimera inkörningsförloppet.gråsvart-70/+250organisktgrafit+1224min/20°C
Moly-Paul 707Används främst vid låga relativa glidhastigheter och höga belastningar samt i kombination med oljor och smörjfett.gråsvart-180/+250organisktMoS2+1230min/180°C