Vattenburna glidlacker

Nedan visar vi i tabellform de olika lösningsmedelsburna glidlacker som ingår i vårt standardsortiment för torra, smörjande förbehandlingar. De olika produkterna är utvecklade för en mängd olika typer av applikationer, miljöer och material vilket betyder att de har sinsemellan mycket olika tekniska egenskaper. Kontakta oss därför för diskussion och teknisk rådgivning.

vattenburna glidlacker

Glidlacker, vattenburna

Namn Användningsområden Färg Temp, °C Bindare Fasta ämnen Härdtid, min/°C
gleitmo 305 För aluminium, koppar, brons, rostfritt stål: för skärning
(även roterande blad), bockning, djupdragning,
stansning, drivning och kalibrering.
vit - - - -
gleitmo 905 Skruvförband i höglegerade stål. Kallformning. gråsvart -70/+400 oorganisk MoS2 60/+20°C
gleitmo 935 Som 925 men med bättre korrosionsskydd. Syrgasapplikationer. gråsvart -70/+250 organisk MoS2 60/+20°C
gleitmo HFL 9040 gleitmo HFL 9040 utvecklades speciellt för att användas
som ett smörjmedel för hydroformning.
gråsvart -180/+250 MoS2, grafit 60 min/ 20°C
gleitmo SFL 9025 Skruvförband för att motverka skärning (rosttröga material) samt för att erhålla de-finierbar klämkraft. För torrsmörjning av glidskenor, leder och bultar samt för inkörnings-smörjning av högt belastade maskinkomponenter. svart -180/+250 organisk MoS2, grafit 60 min/20°C
gleitmo SFL 9065 För permanentsmörj-ning av komponenter med höga krav på slitageskydd i kombination med korrosionsskydd. Produkten kan även användas för beläggning av massgods (låspinnar, skruv, mutter etc) samt av termiskt stabila plaster. gråsvart -180/+250 organisk PTFE 60/200°C
gleitmo SFL 9070 För anti-squeek beläggning av plaster inom fordonsindustrin. För torrsmörjning av speciellt plaster, gummi och läder. matt transp -70/+180 organisk PTFE 120/+20°C
gleitmo SFL 9085 För torrsmörjning av metaller, plaster, gummi, trä, kartong och keramiska mtrl. För smörjning, slitageskydd och oljudsbekämpning. För beläggning av gummitätningar. Matt transp +180/+250 organisk modifierad PTFE 60
gleitmo 2332V Avsedd för torrsmörjning av skruvar och muttrar som utsätts för mycket höga temperaturer. Motverkar skärning vid montage och underlättar demontering när förbandet exponerats för höga temperaturer. gråsvart -180/+1200 organisk - 60
gleitmo 2345V gleitmo 2345V är speciellt avsedd för kallformning av metall och smörjning av gummidelar. matt transparent -40/+70 - - -
gleitmo RLC3000 För torr smörjning av metaller, plaster, gummi m.m. Speciellt avsedd för torr smörjning av tätningar i dricksvattenapplikationer. färglös -70/+250 organisk PTFE 60/125°C
gleitmo RLC3100 Används för smörjning av gummi och polymera material. Vidhäftar mycket bra på gummimaterial. matt/transparent -70/+250 organisk PTFE 30 min/ 100°C
gleitmo RLC4000 gleitmo RLC 4000 används främst för torr smörjning av
elastomerer
transparent -70/+250 - Polysiloxan 30 min/ 100°C
gleitmo RLC4300 För torr smörjning av elastomerer och plaster.
För användning i applikationer där lägsta möjliga friktion
krävs.
sidenmatt -70/+180 - PTFE 60 min/ 20°C