Lösningsmedelsburna glidlacker

Nedan visar vi i tabellform de olika lösningsmedelsburna glidlacker som ingår i vårt standardsortiment för torra, smörjande förbehandlingar. De olika produkterna är utvecklade för en mängd olika typer av applikationer, miljöer och material vilket betyder att de har sinsemellan mycket olika tekniska egenskaper. Kontakta oss därför för diskussion och teknisk rådgivning.

lösningsmedelsburna glidlacker

Glidlacker, lösningsmedelsburna

Namn Användningsområden Färg Temp, °C Bindare Fasta ämnen Flampunkt °C Härdtid, min/°C
gleitmo 900 Applikationer utsatta för låga glidhastigheter och höga laster. gråsvart -180/+400 oorganisk MoS2, grafit +27 60/+20
gleitmo 920 Applikationer utsatta för låga glidhastigheter och höga laster, även i kombination med oljor och fett. gråsvart -180/+250 organiskt MoS2 +25 30min/+150°C
gleitmo 960 Metallformning. Skruvförband. svart -180/+350 oorganisk grafit >+21 60/+20
gleitmo 980 För torrsmörjning av en rad olika material, som t.ex. plaster, gummi, trä och keramiska mtrl. sidenmatt -180/+250 oorganisk modifierad PTFE +28 60/+20
gleitmo SFL 9522 gleitmo SFL 9522 optimerar inkörning och möjliggör
permanentsmörjning för metalldelar som t.ex. pumpelement.
Efter applicering ger gleitmo SFL 9522 mycket
snabbt en hanteringstorr beläggning med bra nötningsbeständighet
och utmärkta inkörningsegenskaper.
gråsvart -70/+400 MoS2, grafit - -
gleitmo SFL 9540 Motverkar inkörningsskador, skyddar mot ytskador och förslitning, speciellt vid höga tryck och låga glidhastigheter. Kan också under vissa förutsättningar användas för permanentsmörjning. gråsvart -180/+300 organiskt grafit, MoS2, Special +25 60min/200°C
gleitmo SFL 9560 Permanentsmörjning av metallytor i applikationer med moderata till höga belastningar och låga glidhastigheter samt för nödsmörjning av högt belastade maskinkomponenter. vit -70/+140 organiskt PTFE +32 30min/140°C
gleitmo SFL 9561 Permanentsmörjning av metallytor i applikationer med moderata till höga belastningar och låga glidhastigheter samt för inkörningssmörjning av högt belastade maskinkomponenter. Bra korrosionsskydd. svart -70/+140 organiskt PTFE, MoS2 +31 60min (vid 130*C)
gleitmo SFL 9563 Permanentsmörjning av metallytor i applikationer med moderata till höga belastningar och låga glidhastigheter samt för inkörningssmörjning av högt belastade maskinkomponenter. svart -70/+140 organiskt PFTE, MoS2 +31 30min/140°C
gleitmo SFL 9580 Förbättring av inkörningsförloppet och för permanentsmörjning av delar som utsätts för låg belastning. svart -70/+180 organiskt PTFE 24°C 30min/250°C
gleitmo SFL 9680 Smörjning av elastomerer. Mycket låg statisk friktion. transparent -70/+180 organiskt Polysiloxan +32 30min @ +100
Moly-Paul 293 För beläggning av kolvar i förbränningsmotorer för att optimera inkörningsförloppet. gråsvart -70/+250 organiskt grafit +12 24min/20°C
Moly-Paul 707 Används främst vid låga relativa glidhastigheter och höga belastningar samt i kombination med oljor och smörjfett. gråsvart -180/+250 organiskt MoS2 +12 30min/180°C