Glidfilmer, lösningsmedelsburna

Namn Användningsområden Färg Temp,°C Fast ämne Torktid,min Flampunkt °C Friktion, total M12/8.8
gleitmo 300 Osynlig, torr smörjning av plaster, små mekanismer etc. färglös -40/+50 silikonvax 8/+20°C 27 0,08