Torrsmörjmedel – ren och torr smörjning

Glidlacker och högmolekylära vaxer är torrsmörjmedel som fungerar friktions- och slitagereducerande. Efter applicering ger de torra och vidhäftande filmer med goda smörjegenskaper. Dessa torrsmörjmedel är oftast vattenburna men i enstaka fall är vi i nuläget tvingade att använda organiska lösningsmedel för att erhålla de önskade tekniska egenskaperna.

I en glidlack kan man förenklat säga att man ersatt färgpigmentet i en målarfärg med fasta smörjämnen som tex MoS2 (molybdendisulfid), grafit eller PTFE (Teflon®), även om bornitrid, volframdisulfid m.m. också förekommer, för att ge glidlacken sina torrsmörjande egenskaper.

Filmerna är torra och färgar i de flesta fall inte av sig på personal eller utrustning. Detta gör att de är idealiska för torrsmörjning av detaljer som är lämpliga att förbehandla. Dessa detaljer kan sedan hanteras, transporteras och lagras i färdigsmort skick vilket ger stora fördelar för kvalitetsstyrning, logistik, ergonomi och kostnader.

Torrsmörjmedel – enkelt, rent och kvalitetssäkrat

• Plocka torra färdigsmorda detaljer direkt från hyllan utan kladd och smuts.
• Samtliga ytor på detaljen är alltid belagda och alltid med samma skikttjocklek.
• Lägre friktion minskar risk för krängning och läckage vid montering av o-ringar och packningar.
• Kraftigt minskade monteringskrafter ger bättre ergonomi.
• Minskar missljud tack vare mycket låg statisk friktion på nästan alla material.
• Ger ett inkörningsskydd på oljesmorda komponenter minst motsvarande manganfosfatering.
• Ger mycket bra friktionsstyrning av skruvförband.

Vi kan i många fall erbjuda legobeläggning med torrsmörjmedel som glidlacker och vaxer. Erfarna specialister väljer rätt glidlack för varje material och applikation och ser till att denna blir optimalt applicerad. Legobeläggningen kan, beroende på volym, appliceringsmetod, lack-/vaxtyp m.m., utföras hos oss i vår anläggning i Kungsbacka eller hos någon av våra samarbetspartners inom ytbehandlingsindustrin.

Läs mer om vår coatingverksamhet och kontakta oss för närmare information.

glidlack och vax där torrsmörjmedel krävs