Glidlack och skruvvax – där torrsmörjmedel krävs

Glidlacker och glidfilmer är friktions- och slitageminskande torrsmörjmedel som efter applicering och torkning/härdning bildar vidhäftande filmer med goda torrsmörjningsegenskaper.

Filmerna är torra och färgar i de flesta fall inte av sig på personal eller utrustning. Detta gör att de är idealiska för förbehandling av detaljer som är lämpliga för torrsmörjning. Dessa detaljer kan sedan hanteras, transporteras och lagras i färdigsmort skick vilket ger stora fördelar för kvalitetsstyrning, logistik, ergonomi och kostnader.

Vi kan i många fall erbjuda legobeläggning med glidlacker och vaxer. Erfarna specialister väljer rätt glidlack för varje material och applikation och ser till att denna blir optimalt applicerad. Legobeläggningen kan, beroende på volym, appliceringsmetod, lack-/vaxtyp m.m., utföras hos oss i vår anläggning i Kungsbacka eller hos någon av våra samarbetspartners inom ytbehandlingsindustrin.

Läs mer om vår coatingverksamhet  och kontakta oss för närmare information.

glidlack och vax där torrsmörjmedel krävs