Vita smörjpastor

Pastor är blandningar av en basolja eller ett basfett och fasta smörjämnen. De fasta smörjämnena kan då, men behöver inte, fungera som förtjockare. Huvudfunktionen hos de fasta smörjämnena är alltså inte som förtjockare. Funktionen ligger istället i att ge produkten egenskaper som ett fett eller en olja inte har.

Pastorna uppdelas beroende av sitt användningsområde eller sin uppbyggnad. Exempel på detta kan vara vita pastor, som är särskilt anpassade för oscillerande glidlagringar.

Vita pastor får sin ljusa färg från de ljusfärgade fasta smörjämnen som används. De finns i många olika varianter men de vanligaste är kalciumföreningar, zinkföreningar, PTFE och bornitrid.

De vita, fasta smörjämnena motverkar skärning och slitage och är som mest effektiva vid oscillerande glidrörelser i kombination med höga laster och låga relativa glidhastigheter.

Vita pastor med hög halt fasta smörjämne (>10%) skall normalt inte användas i rullningslager.

vita smörjpastor för flera olika applikationer

Vita smörjpastor

Namn Användningsområden Färg Bas Temp., °C NLGI Four Ball svetslast,N Fasta ämnen
gleitmo 582 Kedjor av alla slag, även i aggressiva miljöer. beige semisynt -15/+120 0 - vita
gleitmo 800 Montagepasta. Glidlager utsatta för passningsrost, oscillation och chock. kräm min -25/+100 2 - vita
gleitmo 805 För maskinelement av alla slag där höga tryck,
vibrationer, chocklaster och oscillerande rörelser
förekommer samtidigt. För glidlager/glidytor som har
en tendens till stick-slip och skärning.
beige min -20/+110 2 4000/4200 vita
gleitmo 805K För maskinelement av alla slag där höga tryck,
vibrationer, chocklaster och oscillerande rörelser
förekommer samtidigt. För glidytor med en tendens
till skärning och stick-slip. Vid samtidigt låga
glidhastigheter och höga tryck.
beige synt -45/+110 2 3600/3800 vita
gleitmo 810 Kulskruvar, kulbussningar, spindlar, rostfria skruvförband. vit min -25/+80 2 - vita
gleitmo 815 Glidlager utsatta för chock, vibration, oscillation, passningsrost m.m. Låga temperaturer. Låg statisk friktion. vit synt -25/+110 2 - vita
gleitmo 820 Varmformning som sänksmide och varmflytpressning. vit min -20/+1150 1 - vita
gleitmo 825 Smörj- och släppmedel vid varmformning. Glidlager och skruvförband i höga temperaturer. vit synt -30/+1150 1 4000/4500 vita
gleitmo 1809V För maskinelement av alla slag speciellt då höga tryck och stötbelastningar samverkar med oscillerande rörelser. beige min/synt -20/+110 2 - vita
gleitmo WSP 5040 För glidlager med tendens till stick - slip. För låga glidhastigheter och höga tryck samt vid problem med passningsrost. beige min -20/+140 2 5000/5500 vita