Svarta smörjpastor

Pastor är blandningar av en basolja eller ett basfett och fasta smörjämnen. De fasta smörjämnena kan då, men behöver inte, fungera som förtjockare. Huvudfunktionen hos de fasta smörjämnena är alltså inte som förtjockare. Funktionen ligger istället i att ge produkten egenskaper som ett fett eller en olja inte har.

Beroende på halten fasta smörjämnen delas produkterna upp i fettpastor och pastor. Vid en halt på 40% eller mer kallas produkten en pasta och vid 10-30% kallas den en fettpasta. Vid en halt på <10% talar man om ett fett även om produkten innehåller fasta smörjämnen.

Pastorna uppdelas ytterligare beroende av sitt användnings område eller sin uppbyggnad. Exempel på detta kan vara pastor som underlättar montage eller inkörning.

Svarta smörpastor avsedda för montage är baserade på fasta smörjämnen som ger pastan en svart färg. De vanligaste bland dessa ämnen är molybdendisulfid (MoS2) och grafit.

svarta smörjpastor för flera olika applikationer

Svarta smörjpastor

Namn Användningsområden Färg Temp., °C Bas NLGI Fasta ämnen Almen Wieland,N Skruvtest 8.8 Friktion total
Easyrun 50 Växlar, kuggstänger, pinjonger, splinesförband, axlar, glidlager, ledlager etc svart -20/+450 mineral 2 MoS2 - -
Easyrun 100 Växlar, kuggstänger, pinjonger, splinesförband, axlar, glidlager, ledlager etc svart -20/+450 mineral 2 MoS2 - -
gleitmo 100 För inkörningsskydd av högt belastade glidlager, glid- och styrskenor, kugghjul och gängade spindlar. För smörjning av skruvförband. svart -35/+400 mineral - MoS2 >18000 -
gleitmo 100S Montagepasta. Ipressning av lager, bussningar etc. Skruvförband. svart -35/+400 mineral 1 MoS2 >18000 0,08
gleitmo 700 Montagepasta. Höga temperaturer. Känsliga plast-gummimaterial. svart -30/+400 syntet 1 MoS2 - 0,09
Moly-Paul GP 109 Inkörningssmörjning av högt belastade styr– och glidytor. Den används även som antiskärpasta i skruvförband samt för smörjning och skydd av justeringsmekanismer. svart -35/+200 mineral - MoS2 - -
Moly-Paul M1 gråsvart -25/+450 mineral 3 MoS2 - -
Moly-Paul M8 Växlar, kuggstänger, pin-jonger, splinesförband, axlar, glidlager, ledlager etc svart -20/+450 mineral 2 MoS2 - -
Moly-Paul MP 783 Förbehandling av stränggjutningsformar i stränggjutningsanläggningar inom stålindustrin. Behandlingen syftar till att ge formen ett initialt skydd innan eller under en gjutningssekvens. gråsvart - - pastös - - -
Moly-Paul ZX 13 Smörjning av elektriskt ledande skenor och räls. svart -20/+160 mineral 2 grafit - -