Silikonpastor

Silikonpasta är uppbyggd på ett liknande sätt som silikonfett men har en högre halt fasta smörjämnen och/eller mycket hög konsistensklass alternativt mycket hög basoljeviskositet. De kan inte användas som ett smörjfett. Silikonvätskor används som basoljor vilket ger dem en del mycket speciella egenskaper. Tack vare dessa egenskaper används silikonpasta ofta i fall där andra typer av smörjmedel har nått sina gränser.
Silikonpastor har god resistens mot miljöpåverkan och många kemikalier. De är säkra att använda ur ett hälsoperspektiv, vilket gör dem potentiellt lämpliga för livsmedelsapplikationer. De är mycket lämpliga både vid höga och låga temperaturer. Silikonpastor lämpar sig väl för smörjning av plast mot plast och är extremt åldringsresistenta.

Allmänna egenskaper hos silikonbaserade smörjmedel:

Eftersom basoljorna som används i silikonfett är av liknande kemisk struktur, uppvisar smörjfett och smörjpastor som framställts av dem vissa specifika egenskaper:
• Mycket god termisk stabilitet
• Utmärkt lågtemperaturstabilitet.
• Mycket god åldringsstabilitet
• Bra filmskapande förmåga.
• Goda släppegenskaper
• Goda dielektriska egenskaper.
• Låga avdunstningsförluster

De ovan nämnda typiska produktegenskaperna hos silikonpastor gör dem lämpliga för bl.a. följande användningsområden:

• Smörjning i höga temperaturer
• Smörjning i låga temperaturer.
• Smörjning i extremt fluktuerande temperaturer
• Långtidssmörjning.
• Smörjning i livsmedelapplikationer
• Smörjning av plast och elastomerer
• Smörjning i kemiskt aggressiva miljöer

silikonpastor på tub för låg friktion

Silikonfettpastor och pastor

Namn Användningsområde Färg Bas Förtjockare Temp.°C Bas.visk. vid +40°C mm²/s NLGI
Chemplex 746 Plaster och elastomerer mot metall eller mot varandra. vit silikon oorganisk -40/+175 1000 2
Chemplex 750 Plaster och elastomerer. Kranar och ventiler. transp silikon oorganisk -40/+200 10000 3-4