Högtemperaturpastor, skruvförbandspastor och kopparpastor

Smörjpastor skiljer sig från fett och fettpastor genom sin höga halt fasta smörjämnen på 40% eller mer. Denna höga halt gör att de fasta ämnena kan (men inte måste) fungera som förtjockningsmedel.

Deras huvuduppgift är att ge produkten egenskaper som inte kan uppnås med produkter utan fasta smörjämnen eller med låga halter fasta smörjämnen. Smörjpastor används överallt där mycket höga laster kombineras med låga relativa hastigheter och/eller oscillerande rörelser. Beroende på sin sammansättning kan pastor även användas som monteringshjälpmedel, inkörningsskydd, skruvförbandspasta samt i höga temperaturer eller kemiskt aggressiva miljöer. I applikationer med risk för tribokorrosion (passningskorrosion) uppvisar pastor med reaktiva vita fasta smörjämnen mycket goda smörjegenskaper.

Olika varianter av smörjpastor (exempel)

Molybdendisulfidpasta (MoS2)

Smörjpasta baserad på molybdendisulfid. Används mest som monteringspasta vid ipressning av lager, bussningar etc eller som initialt inkörningsskydd av glidytor som oljesmörjs. Ett mycket tunt skikt MoS2 pläteras på ytorna vid mekanisk belastning vilket ger låg friktion och ett mycket bra EP-skydd.

Grafitpasta

Smörjpasta baserad på grafitpulver. Används på liknande sätt som MoS2-pasta. Grafiten tål inte lika höga laster som MoS2 men tål högre temperaturer (ca +600°C).

Kopparpasta

Smörjpasta baserad på bl.a. kopparpulver. Används främst i högtemperaturapplikationer som t.ex. varma skruvförband. Den torra filmen som kvarstår efter att basoljan har evaporerat tål ca +1100°C.

Aluminiumpasta

Smörjpasta baserad på bl.a. aluminiumpulver. Används främst i högtemperaturapplikationer som t.ex. varma skruvförband. Den torra filmen som kvarstår efter att basoljan har evaporerat tål ca +550°C.

Keramisk pasta

Smörjpasta baserad på keramiska pulver. Används främst i högtemperaturapplikationer som t.ex. varma skruvförband. Den torra filmen som kvarstår efter att basoljan har evaporerat tål upp mot +1000°C.

Metallurgiskt neutral pasta

Smörjpasta baserad på olika icke reaktiva fasta och temperaturstabila ämnen. Denna typ av ämnen förhåller sig neutrala mot bl.a. metallkvaliteter i skruvförband vid förhöjda temperaturer och ger inga sprickbildningar etc.

högtemperaturpasta, skruvförbandspasta och kopparpasta

Högtemperatur-och skruvförbandspastor

Namn Användningsområde Färg Bas Temp.omr,°C NLGI Four Ball svetslast, N
gleitmo 155 Varma skruvförband. Släppmedel för flänsförband. vit syntet -30/+1200 1-2 -
gleitmo 160 Varma skruvförband. Släppmedel för flänsförband. koppar mineral -30/+1100 2 7000/ 7500
gleitmo 165 Varma skruvförband. Metallurgiskt neutral. Släppmedel för flänsförband. gråblå syntet -40/+1200 2-3 4000/4200
gleitmo 705 Blackmedel vid lättmetallgjutning. Varma skruv-förband. Enklare glidlager. grå syntet -20/+1000 2 -
Meisselpaste Insticksverktyg och bussningar på tryck-luftshammare. koppar mineral -30/+1100 2 -
Moly-Paul 1054 Skruvförband utsatta för höga temperaturer och/eller aggressiva kemikalier. silver mineral -20/+800 pastös -
Nomynol Blue 1 Nomynol Blue 1 är utvecklad för att separera gängade
förband inom ett brett temperaturområde.
Nomynol Blue 1 uppfyller kraven i SIEMENS KWU (TLV
9600 02/02) på smörjmedel för icke vätskepåverkade
ytor.
blå syntet -20/+1200 1-2 -
Nomynol BS 722 Gängor i högt belastade borriggar, borrhammare och lagerbultar. koppar mineral -20/+1000 2 -
Rivolta GWF Montagepasta för skruvförband, kugghjul, flänsar, armaturer, ventiler, glidskenor, pumpar, pipelines, kompressorer, motorer, generatorer, turbiner m.m.. För smörjning av högt belastade glidlager och glidytor med låga glidhastigheter. silvergrå syntet -180 / +1200
PBC För förspända bultar, pinnskruvar och andra skruvförband i temperaturer upp till +1200°C. guldfärgad - +150 (fettform), +1200 (torr form) - 3900
PBC/D Skyddspasta och fettkrage som motverkar inträngning av vatten och aggressiva kemikalier. Produkten kan även användas som fogtätning. brons mineral -20/+1200 1-2 -
PBC 1574 Motverkar skärning i gängade förband, leder, länkar, flänsytor och motgående ytor som utsätts för höga temperaturer, passningsrost, saltvatten och aggressiva media. guld -20/+1200 2-3 -
PBC TP 492 Skyddspasta och fettkrage som motverkar inträngning av vatten och aggressiva kemikalier. Produkten kan även användas som fogtätning. brons mineral -20/+1200 2-3 -