Växellådsoljor

Moderna smörjoljor täcker idag in ett extremt brett spektrum. De är ”livselixiret” för varje maskin. När tidigare mineraloljor var överlägset vanligast används idag helsyntetiska smörjoljor i de flesta teknologiskt avancerade applikationer. Nya produktionsprocesser, högre kapacitetsutnyttjande av maskiner och minskade tids- och personalresurser inom service och underhåll har drivit på utvecklingen av mer och mer specialiserade smörjmedel. Vårt breda smörjoljeprogram ger användare inom de mest krävande användningsområden ett mycket brett urval för färskoljesmörjning såväl som för permanentsmörjning. Förutom traditionella produkter baserade på mineraloljor, innehåller denna produktgrupp även ett mycket varierat urval av syntetiska oljor som t.ex. smörjoljor för höga eller låga temperaturer, för livsmedelsindustrin eller för miljökänsliga applikationer där snabbt biologiskt nedbrytbara oljor kan behöva användas.

Mineraloljor (exempel)

Gearmaster CLP/CLPF

 • bra temperaturresistens,
 • bra oxidationsresistens,
 • mycket bra slitageskydd
 • FZG A/8.3/90 belastbarhet >12
 • micropittingtest >10
 • VKA Svetslast  2600/2800 N

Polyalfaolefiner (exempel)

Gearmaster SYN

 • PAO-baserade med höga prestanda
 • mycket bra lågtemperatur-egenskaper
 • extremt låg pourpoint (ner till -51°C)
 • bra belastbarhet, FZG A/8.3/90 Belastbarhet >12
 • mycket bra slitageskydd micropittingtest >10
 • högt viskositetsindex “VI“ (upp till 159)

Polyglykoler (exempel)

Gearmaster PGP

 • högpresterande växeloljor baserad på polyglykol
 • FZG A/8.3/90 belastbarhet >12
 • micropittingtest >10
 • mycket bra termisk stabilitet
 • utmärkt oxidationsresistens
 • användningstemperatur upp till +180°C (cirkulationssystem, max. +120°C i slutna växlar)
 • extremt högt viskositetsindex (upp till 290)
 • låg pourpoint (ner till -39°C)

Syntetiska estrar (exempel)

Gearmaster ECO

 • miljöanpassade växel- och cirkulationsoljor baserade på syntetiska estrar
 • utmärkta rengöringsegenskaper i växlar med slam och avlagringar
 • mycket bra belastbarhet
 • mycket bra slitageskydds-egenskaper
 • FZG A/8.3/90 belastbarhet >12
 • micropittingtest >10
 • högt viskositetsindex >160
 • mycket låg pourpoint (ner till -48°C)
växellådsolja

Växeloljor

Namn Användningsområde Bas Basoljevisk
@+40 C
Temperaturområde
C
Gearmaster SYN 68 Växlar, cirkulationssystem och oljesmorda lager utsatta för höga eller kraftigt varierande temperaturer. Ökade bytesintervaller kan ofta erhållas vilket ger lägre drifts- och avfallshanteringskostnader. PAO 68 -30/+150
Gearmaster SYN 220 Växlar, cirkulationssystem och oljesmorda lager utsatta för höga eller kraftigt varierande temperaturer. Ökade bytesintervaller kan ofta erhållas vilket ger lägre drifts- och avfallshanteringskostnader. PAO 220 -20/+150
Gearmaster SYN 320 Växlar, cirkulationssystem och oljesmorda lager utsatta för höga eller kraftigt varierande temperaturer. Ökade bytesintervaller kan ofta erhållas vilket ger lägre drifts- och avfallshanteringskostnader. PAO 320 -20/+150
Gearmaster SYN 460 Växlar, cirkulationssystem och oljesmorda lager utsatta för höga eller kraftigt varierande temperaturer. Ökade bytesintervaller kan ofta erhållas vilket ger lägre drifts- och avfallshanteringskostnader. PAO 460 -20/+150
Gearmaster SYN 680 Växlar, cirkulationssystem och oljesmorda lager utsatta för höga eller kraftigt varierande temperaturer. Ökade bytesintervaller kan ofta erhållas vilket ger lägre drifts- och avfallshanteringskostnader. PAO 680 -20/+150
Gearmaster SYN 1000 Växlar, cirkulationssystem och oljesmorda lager utsatta för höga eller kraftigt varierande temperaturer. Ökade bytesintervaller kan ofta erhållas vilket ger lägre drifts- och avfallshanteringskostnader. PAO 1000 -20/+150
Gearmaster CLP 68 Högt belastade industriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar och planetväxlar. mineral 68 -15/+120
Gearmaster CLP 100 Högt belastade industriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar och planetväxlar. mineral 100 -15/+120
Gearmaster CLP 150 Högt belastade industriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar och planetväxlar. mineral 150 -15/+120
Gearmaster CLP 220 Högt belastade industriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar och planetväxlar. mineral 220 -15/+120
Gearmaster CLP 320 Högt belastade industriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar och planetväxlar. mineral 320 -15/+120
Gearmaster CLP 460 Högt belastade industriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar och planetväxlar. mineral 460 -10/+120
Gearmaster CLP 680 Högt belastade industriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar och planetväxlar. mineral 680 -10/+120
Gearmaster CLPF 220 Gearmaster CLPF 220 används i högt belastade industriella
växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska
växlar och planetväxlar.
mineral 220 -10/+120
Gearmaster CLPF 320 Gearmaster CLPF 220 används i högt belastade industriella
växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska
växlar och planetväxlar.
mineral 320 -10/+120
Gearmaster CLPF 460 Gearmaster CLPF 220 används i högt belastade industriella
växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska
växlar och planetväxlar.
mineral 460 -5/+120
Gearmaster CLPF 680 Gearmaster CLPF 220 används i högt belastade industriella
växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska
växlar och planetväxlar.
mineral 680 -5/+120
Gearmaster ECO 68 Cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar, främst inom vindkraftsindustrin men även inom livsmedelsindustrin och bryggerier samt i applikationer inom vattenskyddsområden etc. De lägre viskositetsklasserna kan även användas som hydraulvätskor. syntet 68 -30/+150
Gearmaster ECO 100 Cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar, främst inom vindkraftsindustrin men även inom livsmedelsindustrin och bryggerier samt i applikationer inom vattenskyddsområden etc. De lägre viskositetsklasserna kan även användas som hydraulvätskor. syntet 100 -40/+150
Gearmaster ECO 220 Cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar, främst inom vindkraftsindustrin men även inom livsmedelsindustrin och bryggerier samt i applikationer inom vattenskyddsområden etc. De lägre viskositetsklasserna kan även användas som hydraulvätskor. syntet 220 -30/+150
Gearmaster ECO 320 Cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar, främst inom vindkraftsindustrin men även inom livsmedelsindustrin och bryggerier samt i applikationer inom vattenskyddsområden etc. De lägre viskositetsklasserna kan även användas som hydraulvätskor. syntet 320 -30/+150
Gearmaster ECO 460 Cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar, främst inom vindkraftsindustrin men även inom livsmedelsindustrin och bryggerier samt i applikationer inom vattenskyddsområden etc. De lägre viskositetsklasserna kan även användas som hydraulvätskor. syntet 460 -30/+150
Gearmaster ECO 680 Cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar, främst inom vindkraftsindustrin men även inom livsmedelsindustrin och bryggerier samt i applikationer inom vattenskyddsområden etc. De lägre viskositetsklasserna kan även användas som hydraulvätskor. syntet 680 -30/+150
Gearmaster PGP 100 Högt belastade in-dustriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar. Oljor av denna typ är överlägsna mineraloljor i alla växlar där glidrörelser förekommer. Den höga belastbarheten och låga friktionen håller nere oljetemperaturen och ökar oljebytesintervaller. PAG 100 -30/+150
Gearmaster PGP 150 Högt belastade in-dustriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar. Oljor av denna typ är överlägsna mineraloljor i alla växlar där glidrörelser förekommer. Den höga belastbarheten och låga friktionen håller nere oljetemperaturen och ökar oljebytesintervaller. PAG 150 -30/+150
Gearmaster PGP 220 Högt belastade in-dustriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar. Oljor av denna typ är överlägsna mineraloljor i alla växlar där glidrörelser förekommer. Den höga belastbarheten och låga friktionen håller nere oljetemperaturen och ökar oljebytesintervaller. PAG 220 -30/+150
Gearmaster PGP 320 Högt belastade in-dustriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar. Oljor av denna typ är överlägsna mineraloljor i alla växlar där glidrörelser förekommer. Den höga belastbarheten och låga friktionen håller nere oljetemperaturen och ökar oljebytesintervaller. PAG 320 -30/+150
Gearmaster PGP 460 Högt belastade in-dustriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar. Oljor av denna typ är överlägsna mineraloljor i alla växlar där glidrörelser förekommer. Den höga belastbarheten och låga friktionen håller nere oljetemperaturen och ökar oljebytesintervaller. PAG 460 -30/+150
Gearmaster PGP 680 Högt belastade in-dustriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar. Oljor av denna typ är överlägsna mineraloljor i alla växlar där glidrörelser förekommer. Den höga belastbarheten och låga friktionen håller nere oljetemperaturen och ökar oljebytesintervaller. PAG 680 -20/+150
Gearmaster PGP 1000 Högt belastade in-dustriella växlar som t.ex. cylindriska kuggväxlar, koniska växlar, planetväxlar och snäckväxlar. Oljor av denna typ är överlägsna mineraloljor i alla växlar där glidrörelser förekommer. Den höga belastbarheten och låga friktionen håller nere oljetemperaturen och ökar oljebytesintervaller. PAG 1000 -20/+150