Smörjvätskor för tryckluftsverktyg

Dessa produkter är avsedda för smörjning och konservering av alla slags tryckluftsdrivna roterande och slående verktyg. De är baserade på mineraloljor eller syntetiska estrar och innehåller additiv för att öka korrosionsskydd och minska slitage. De kan appliceras manuellt eller via centralsmörjanläggningar.

Kännetecknande för denna typ av oljor är att de i hög grad kan absorbera kondensfukt utan att förlora sina smörjande egenskaper.

smörjvätskor för tryckluftsverktyg

Smörjvätskor för tryckluftsverktyg

Namn Användningsområde Färg Bas Temp. °C Bas.visk.vid +40°C mm²/s Pour point °C Biologisk nedbrytbarhet, CEC L-33-A-93
Kompranol 1002 Smörjning av alla typer av tryckluftsverktyg. mörk honung mineral -40/+80 11 -38 -
Kompranol Grön Miljöanpassad smörjning av alla slående luftverktyg. grön syntet -60/+90 20 - 95%
Kompranol PF 84 Kompranol PF 84 används för smörjning av alla typer av
tryckluftsverktyg som t.ex. pneumatiska hammare och
mejslar, jordraketer och pneumatiska verktyg inom alla
branscher, särskilt inom byggindustrin.
blå syntet -60/+90 20 - -