Smörjoljor för räl, hjulflänsar och växlar. Snabbt biologiskt nedbrytbara

Under senare år har en ökad miljömedvetenhet accelererat utvecklingen av biologiskt lättnedbrytbara smörjoljor. Trots att de flesta smörjmedel inte är speciellt miljöfarliga gör deras många användningsområden och de stora volymerna att deras skadliga inverkan på miljön ändå får betydelse. Mineralolja, som är den största enskilda beståndsdelen i smörjmedel, och några kemiska additiv är ur miljösynpunkt inte önskvärda på grund av sin otillräckliga biologiska nedbrytbarhet. Detta gäller speciellt skydd av mark och grundvatten. Mineraloljor har dock inte alltid använts som bassubstans i smörjteknologins långa historia.

Generella krav på miljöanpassade smörjoljor för spårsystem:

 • Snabbt biologiskt nedbrytbart
 • Bör vara lösningsmedelsfritt etc.
 • Inga toxiska komponenter
 • Bör vara oklassade (hälsa & miljö)
 • Bör vara producerade av förnyelsebara råvaror

Dessa krav är ännu inte homogent reglerade. Gällande bionedbrytbarheten så är test enligt CEC L-33-A-93 eller olika OECD-tester (t.ex. OECD 301B) vanliga. Betydelsen av godkännanden som garanterar att produkten verkligen är miljöanpassad ökar. EU Ecolabel, Nordiska Svanen, tyska Blaue Engel och svenska SS155470 är vanliga godkännanden som garanterar detta.

Krav vid växelsmörjning light rail, primärt:

 • Reduktion av friktion för att erhålla låga krafter och säker funktion
 • Mycket bra rostskydd, som även skall vara effektivt under extrema väderförhållanden och i mycket tunna skikt sekundärt:
 • Enkelt att applicera
 • Bra krypförmåga för att kunna nå ytor som är svåra att komma åt
 • Smörjegenskaperna skall vara oberoende av temperaturen
 • Mycket bra EP- och dämpningsegenskaper (chocklaster vid överkörning)
miljövänliga smörjmedel

Smörjoljor för räls, hjulflänsar och växlar

Namn Användningsområde Färg Bas Temp. °C Bas.visk.vid +40°C mm²/s Flampunkt °C Pour point °C Biologisk nedbrytbarhet, CEC L-33-A-94
Tramlub S3 Räls och hjulflänsar på spårbunden trafik. ljusgul syntet -25/+100 155 +150 - >90%
Tramlub S4 Räls och hjulflänsar på spårbunden trafik. ljusgul syntet -30/+100 36 +155 - >90%
Tramlub S5 Räls och hjulflänsar på spårbunden trafik. ljusgul syntet -30/+100 68 +300 - -
Tramlub W 460 Växlar och kurvor på spårbunden trafik gul syntet -30/+90 460 +260 -48 >90%