Smörjmedel för wiresmörjning eller wirekonservering

Produkter avsedda att användas för wiresmörjning eller wirekonservering kan vara olje- eller fettbaserade. Wiresmörjning eller -konservering syftar till att skydda/smörja wirens kontaktyta mot brytrullarna och/eller att penetrera in i wiren för att skydda kadelernas kontaktytor mot varandra. Om wiren har en filtkärna är det idealiskt om smörjmedlet tränger in och återimpregnerar denna vilket dock i praktiken är svårt.

Smörjfett kan tryckappliceras in i wiren via speciella appliceringsutrustningar avsedda för wiresmörjning eller vid produktionen av wire. Manuell applicering av smörjfett ger enbart ett yttre skydd av wiren.

Vanliga Produkter för smörjning av vajer

Penetrerande smörjoljor är de vanligaste produkterna för wiresmörjning vid underhållsarbeten. Huvudsyftet med dessa produkter är att de skall ha mycket goda penetrationsegenskaper för att i möjligaste mån kunna tränga in emellan kadelerna. De skall även smörja och ge korrosionsskydd.
Hur/var på wiren smörjmedlet appliceras har stor betydelse för funktionen.
Produkterna i vårt program finns med mineraloljebaser eller vegetabiliska baser.

wiresmorjmedel för konservering

Smörjmedel för vajerkonservering

Namn Användningsområde Färg Bas Temp. °C Bas.visk.vid
+40°C mm²/s
Biologisk nedbrytbarhet,
CEC L-33-A-93
Cedracon SL Vajer med hög mekanisk
och kemisk belastning.
svart mineral -35/+65 - -
Cedracon SL-K Universalkrypolja för
alla vajertyper.
brun mineral -30/+70 - -
Cedracon SL-S 3 För extern konservering av all slags vajer.
Använd inte för hissvajer!
vit veg/syntet -40/+80 130 80%