Smörjmedel för vajerkonservering

Smörjmedel för vajerkonservering kan vara olje- eller fettbaserade. Smörjning/skydd av vajer syftar till att skydda/smörja vajerns kontaktyta mot brytrullarna och/eller att penetrera in i vajern för att skydda kadelernas kontaktytor mot varandra. Om vajern har en filtkärna är det idealiskt om smörjmedlet tränger in och återimpregnerar denna vilket dock i praktiken är svårt.

Smörjfett kan tryckappliceras in i vajern via speciella appliceringsutrustningar eller vid produktionen av vajer. Manuell applicering av smörjfett ger enbart ett yttre skydd a vajern.

Vanliga Produkter för smörjning av vajer

Penetrerande smörjoljor är de vanligaste produkterna för smörjning av vajer vid underhållsarbeten. Huvudsyftet med dessa produkter är att de skall ha mycket goda penetrationsegenskaper för att i möjligaste mån kunna tränga in emellan kadelerna. De skall även smörja och ge korrosionsskydd.

Produkterna i vårt program finns med mineraloljebaser eller vegetabiliska baser.

Smörjmedel för vajerkonservering

Namn Användningsområde Färg Bas Temp. °C Bas.visk.vid
+40°C mm²/s
Biologisk nedbrytbarhet,
CEC L-33-A-93
Cedracon SL Vajer med hög mekanisk
och kemisk belastning.
svart mineral -35/+65 - -
Cedracon SL-K Universalkrypolja för
alla vajertyper.
brun mineral -30/+70 - -
Cedracon SL-S 3 För extern konservering av all slags vajer.
Använd inte för hissvajer!
vit veg/syntet -40/+80 130 80%