Smörjmedel för wirekonservering

Smörjmedel för wirekonservering kan vara olje- eller fettbaserade. Smörjning/skydd av wire syftar till att skydda/smörja wirens kontaktyta mot brytrullarna och/eller att penetrera in i wiren för att skydda kadelernas kontaktytor mot varandra. Om wiren har en filtkärna är det idealiskt om smörjmedlet tränger in och återimpregnerar denna vilket dock i praktiken är svårt.

Smörjfett kan tryckappliceras in i wiren via speciella appliceringsutrustningar eller vid produktionen av wire. Manuell applicering av smörjfett ger enbart ett yttre skydd a wiren.

Vanliga Produkter för smörjning av wire

Penetrerande smörjoljor är de vanligaste produkterna för smörjning av wire vid underhållsarbeten. Huvudsyftet med dessa produkter är att de skall ha mycket goda penetrationsegenskaper för att i möjligaste mån kunna tränga in emellan kadelerna. De skall även smörja och ge korrosionsskydd.

Produkterna i vårt program finns med mieraloljebaser eller vegetabiliska baser.

Smörjmedel för wirekonservering

Namn
Användningsområde
Färg
Bas
Temp. °C
Bas.visk.vid +40°C mm²/s
Biologisk nedbrytbarhet, CEC L-33-A-93
Cedracon Wire med hög mekanisk och kemisk belastning. svart mineral -35/+65 - -
Cedracon K Universalkrypolja för alla wiretyper. brun mineral -30/+70 - -
Cedracon S3 För extern konservering av all slags wire. Använd inte för hisswire! vit veg/syntet -40 till +80 130 80