Rostlösare och krypoljor

Rostlösare och krypoljor används mycket inom underhåll och eftermarknadsapplikationer. Ofta levereras de i aerosolform.

Huvudsyftet med dessa produkter är att de skall ha mycket goda penetrationsegenskaper för att kunna tränga in i trånga spalter. De skall även smörja och ge ett visst korrosionsskydd samt tränga undan fukt/vatten.

För att erhålla dessa egenskaper är dessa produkter additiverade med ytaktiva additiv, korrosionssinhibitorer m.m.

Vanliga användningsområden är icke förstörande lossning av fastrostade eller fastbrända skruvförband, undanträngning av fukt, rostlösning, finmekanisk smörjning och lätt korrosionsskydd i alla industriella sammanhang.

Produkterna finns med olika typer av basoljor. Vanligast är mineraloljor eller vegetabiliska oljor. Under fliken ”Aerosoler” finns dessutom snabbt biologiskt nedbrytbara alternativ.

Rostlösare och krypoljor

Namn Användningsområden Färg Bas
Ferroform LOCC Avsedd för alla tekniska områden där en rostlösare är av intresse. Den är också godkänd av Siemens KWU för användning på fastrostade skruvförband. ljus mineral
Ferroform ECO LOCC Miljöanpassad vegetabilisk snabbrostlösare. ljusgul vegetabilisk
Rivolta TRS Plus Lossning av alla fastnade och rostiga komponenter som t.ex. skruvförband. Rengöring av feta och oljiga ytor. Fuktutdrivning efter tvättprocesser. Allmänt för: Låsmekanismer, gångjärn, motorcyklar och fordon. bärnsten syntetisk
Rivolta TFL 10 Krypolja av högsta kvalitet med PTFE. Enkel lossning av fastrostade förband. Kan även användas för korrosionsskydd och fuktutdrivning. TFL 10 fungerar utmärkt för smörjning av precisionsmekanik. De mycket goda kapilläregenskaperna ger en mycket ekonomi. bärnsten syntetisk