Rostlösare och krypoljor

Rostlösare och krypoljor används mycket inom underhåll och eftermarknadsapplikationer. De består oftast av en basolja, ett lösningsmedel och additiv, avsedda att förstärka produkttypiska egenskaper som rostlösning, kryp- och smörjförmåga samt korrosionsskydd. Ofta levereras de i aerosolform.

Huvudsyftet med dessa produkter är att de skall ha mycket goda penetrationsegenskaper för att kunna tränga in i trånga spalter. De skall även smörja och ge ett visst korrosionsskydd samt tränga undan fukt/vatten. Detta gör att man måste gå en balansgång mellan penetrations- och smörjförmåga. Ju högre halt olja och lägre halt lösningsmedel desto bättre smörjegenskaper men också desto sämre penetrationsegenskaper. Valet av basoljetyp och viskositet påverkar båda dessa egenskaper liksom vilka additiv som används för att förstärka kryp- respektive smörjegenskaperna.

Vanliga användningsområden för en rostlösare är icke förstörande lossning av fastrostade eller fastbrända skruvförband, undanträngning av fukt, rostlösning, finmekanisk smörjning och lätt korrosionsskydd i alla industriella sammanhang. Vissa av produkterna kan dessutom användas för rengöring av maskindelar, mätinstrument och annan utrustning.

Vanliga användningsområden för en krypolja är liknande de för rostlösare men med ett större fokus på de smörjande egenskaperna. Exempel kan vara smörjning av små mekanismer som länkar, leder och kedjor, speciellt vid oscillerande rörelser.

Produkterna finns med olika typer av basoljor. Vanligast är mineraloljor, syntetiska estrar eller vegetabiliska oljor. Under fliken ”Aerosoler” finns dessutom snabbt biologiskt nedbrytbara alternativ.

Rostlösare och krypoljor

Namn Användningsområden Färg Bas
Ferroform LOCC Avsedd för alla tekniska områden där en rostlösare är av intresse. Den är också godkänd av Siemens KWU för användning på fastrostade skruvförband. ljus mineral
Ferroform ECO LOCC Miljöanpassad vegetabilisk snabbrostlösare. ljusgul vegetabilisk
Rivolta TRS Plus Lossning av alla fastnade och rostiga komponenter som t.ex. skruvförband. Rengöring av feta och oljiga ytor. Fuktutdrivning efter tvättprocesser. Allmänt för: Låsmekanismer, gångjärn, motorcyklar och fordon. bärnsten syntetisk
Rivolta TFL 10 Krypolja av högsta kvalitet med PTFE. Enkel lossning av fastrostade förband. Kan även användas för korrosionsskydd och fuktutdrivning. TFL 10 fungerar utmärkt för smörjning av precisionsmekanik. De mycket goda kapilläregenskaperna ger en mycket ekonomi. bärnsten syntetisk