Metallbearbetning, spånavskiljande

Vi har ett antal raka oljor (ej emulsioner) avsedda för spånavskiljande metallbearbetning. De är baserade på mineraloljor eller syntetiska oljor och är främst avsedda för djuphålsborrning, dragbrotschning, gängning etc i både normala och svårbearbetade material. Med dessa produkter kan bearbetning ske i t.ex. aluminium, höglegerade stål, rosttröga stål, titanlegeringar och mycket mera.

Produkterna innehåller additiv liknande vanliga EP- och AW-additiv för att minska skjuvkrafterna och öka verktygslivslängden. Vissa av dessa additiv är av traditionell reaktiv typ medan andra är icke reaktiva.

De flesta av produkterna finns på olika förpackningar från aerosoler till fat.

spånavskiljande metallbearbetning

Metallbearbetning

Namn Användningsområde Viskositet @+40 C
Rivolta SKS 40 Helsyntetisk högpresterande skärolja. En kombination av en temperaturstabil hel-syntetisk basolja med låg avdunstning tillsammans med en ny additivteknologi ger en prestanda som är vida överlägsen konventionella skäroljor. 30
Rivolta SKS 48 Helsyntetisk skärolja för svårbearbetade material. Vi har till en helsyntetisk basolja adderat EP– och AW-additiv vilka ökar belastbarheten på smörjfilmen och förbättrar ytegen-skaperna hos de bearbetade ytorna. 50
gleitmo 3000 Särskilt avsedd för spånavskiljande bearbetning med hög skärbelastning som t.ex. dragbrotschning, kuggfräsning, kugghyvling, gängskärning och djupborrning. gleitmo 3000 är avsedd för centralanläggningar. 22
gleitmo 3020 Särskilt avsedd för spånavskiljande bearbetning med hög skärbelastning som t.ex. dragbrotschning, kuggfräsning, kugghyvling, gängskärning och djupborrning. gleitmo 3020 är avsedd för manuell smörjning. 800