Kedjesmörjmedel

Kedjor, oavsett typ, är nuförtiden ofta omöjliga att ersätta i tekniska konstruktioner. Kedjor används i en mängd olika applikationer. Först och främst används de för överföring av kraft och/eller överföring av rörelse mellan parallella axlar. En negativ egenskap med kedjedrift är att ingen hydrodynamisk smörfilm kan byggas upp pga de oscillerande rörelserna. Av detta skäl arbetar som regel kedjor inom gränsskiktsområdet och under gynnsamma förhållanden inom blandfriktionsområdet.

Smörjning av kedjan

Beroende av energidistributionen i kedjan är det viktigt var på kedjan smörjmedel appliceras – i de fall smörjning utförs under drift. Den mest fördelaktiga punkten att applicera smörjmedlet på är efter att kedjan har passerat drivhjulet. Genom att göra så har smörjmedlet maximal tid på sig på kedjans slacksida att penetrera in i dess spalter. Kedjor som inte roterar, som t.ex. lyftkedjor, skall alltid smörjas i obelastat tillstånd.

Delsyntetiska

Kraven på ett delsyntetiskt kedjesmörjmedel

Bra penetrationsegenskaper / Konservering / Minimum av restprodukter /
Låg evaporationsförlust / Minimering av friktion / Vidhäftning / Rengöringseffekt

Appliceringsmetoder

Manuellt
• Borste / Oljekanna / Aerosolburk / Handsprayer / Fettspruta / Doppning

Automatiskt
• Droppsmörjning / Oljebad / System med tryckapplicering / Dimsmörjning.

Sammansättning

Basoljan i våra delsyntetiska kedjesmörjmedel kan vara mineralolja blandad med t.ex. en syntetisk ester.

Helsyntetiska

Kraven på ett helsyntetiskt kedjesmörjmedel

Våra helsyntetiska kedjesmörjmedel kan dela in i två huvudgrupper:

• Termiskt stabila syntetiska estrar för varma kedjor.
• Miljöanpassade och snabbt biologiskt nedbrytbara syntetiska estrar.

Fokus vad gäller kraven ser lite annorlunda ut jämfört med övriga produkter:

• Varma kedjor:
Låg evaporationsförlust / Goda smörjegenskaper vid höga temperaturer / Minimum av restprodukter / Hög flampunkt / God oxidationsstabilitet

• Miljöanpassade syntetiska estrar:
Miljöanpassad / Bra penetrationsegenskaper / Konservering / Minimering av friktion / Vidhäftning / Rengöringseffekt

Appliceringsmetoder

Manuellt
• Borste / Oljekanna / Aerosolburk / Handsprayer / Fettspruta / Doppning

Automatiskt
• Droppsmörjning / Oljebad / System med tryckapplicering / Dimsmörjning.

Mineraloljebaserade

Kraven på ett mineraloljebaserat kedjesmörjmedel

Bra penetrationsegenskaper / Konservering / Minimum av restprodukter /
Låg evaporationsförlust / Minimering av friktion / Vidhäftning / Rengöringseffekt

Appliceringsmetoder

Manuellt
• Borste / Oljekanna / Aerosolburk / Handsprayer / Fettspruta / Doppning

Automatiskt
• Droppsmörjning / Oljebad / System med tryckapplicering / Dimsmörjning.

kedjesmörjmedel för oavsett typ

Kedjesmörjmedel, helsyntetiska

Namn Användningsområde Färg Bas Temp. °C Bas.visk.vid +40°C mm²/s Flampunkt °C Pour point °C
Ceplattyn 24 LR Inre smörjning av lösa lagerbanor på rotationsugnar och torktrumlare. Smörjning av varma kedjor >+300°C. svart vatten 0 till +600 - - -
Chainlife S Ugns– och konveyorkedjor i cement-, stål-, fordons– och maskinindustrin. gul-transparent synt max +230 270 +280 -
Chainlife SM Ugns– och konveyorkedjor i cement-, stål-, fordons– och maskinindustrin. svart synt max +230 270 280 -
Chainlife PX2 Ugns– och konveyorkedjor i cement-, stål-, fordons– och maskinindustrin gul-transparent synt -20/+280 100 +280 <-30
Rivolta SKD 16N Intern smörjning av kedjor, för smörjning av kedjor i dammiga miljöer eller vid låga temperaturer. gulaktig synt -35/+160 >20,5 >60 -55
Rivolta SKD 55/170 Kedjor, wire och glidytor vid förhöjda temperaturer. transparent synt -43/+160 175/430 +210 -43/-36
Rivolta SKD 240 Kedjor i höga temperaturer inom främst fordonsindustrin. gulaktig synt -30 / +240 100 +250 -30
Rivolta SKD 2000 Yttre smörjning av kedjor i kombination med Rivolta SKD 16 för inre smörjning. transparent synt -25/+250 4000 +210°C -26°C
Rivolta SKD 3000 Yttre smörjning av kedjor i kombination med Rivolta SKD 16 för inre smörjning. Alla kedjor där olja riskerar att kastas av pga hög rotationshastigheter. transparent synt -15 / +250 30 000 +220 -18
Rivolta SKM 17 Cirkulationsoljor. Applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. Biologiskt nedbrytbar. brun-transperent ester -40/+100 22 +220 -42
Rivolta SKM 41 Cirkulationsoljor. Applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. Biologiskt nedbrytbar brun-transperent ester -34/+120 68 +240 -37
Rivolta SKM 46 Cirkulationsoljor. Applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. Biologiskt nedbrytbar brun-transperent ester -32/+120 100 +185 -35
Rivolta SKM 56 Cirkulationsoljor. Applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. Biologiskt nedbrytbar brun-transperent ester -30/+120 150 +185 -33
Rivolta SKM 121 Cirkulationsoljor. Applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. Biologiskt nedbrytbar brun-transperent ester -30/+120 220 +185 -33
Rivolta SKM 171 Cirkulationsoljor. Applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. Biologiskt nedbrytbar brun-transperent ester -27/+120 460 +185 -30
Stabylan 2001 Transportkedjor vid förhöjda temperaturer. grön synt./min -15/+150 215 >+290 -19
Stabylan 3001 Kedjor i höga temperaturer. ljusgul synt 0/+220 160 +300 -19
Stabylan 3080 Kedjor i fuktiga miljörer. gul min. -25/+80 100 >+200 -25
Stabylan 5000 Transport- och drivkedjor i höga temperaturer. gul synt -25/+240 100 +237 -30
Stabylan 5001 Transport- och drivkedjor i höga temperaturer. gul synt -15/+240 190 +255 -20
Stabylan 5006 Transport- och drivkedjor och oljesmorda glid-/rullningslager i höga temperaturer. ljusgul synt 0/+240 3000 +250 -7
Stabylan 6020 Transport- och drivkedjor i höga temperaturer. rödgul synt -20/+260 140 +290 -20
Stabylan G 1000 Alla drivkedjor i normala temperaturer. svart min. -30/+100 41 +158 -38
Stabylan MO 3001 För kedjor i höga temperaturer. Med MoS2. svart synt 0/+220 160 +300 -19
Stabylan W 880 Klena kedjor med stora penetrationskrav (små spalter). ljus min. -30/+80 19,5 +80 -