Hydraulvätskor, Bionedbrytbara

ECO-HYD S oljor är baserade på syntetiska estrar och utgör ett miljövänligt alternativ till mineraloljebaserade hydrauloljor. Produkterna överträffar minimikraven enligt DIN 51524, del 2 (3).

Produkterna kan användas vid tanktemperaturer från –35°C till +90°C.

ECO-HYD S är blandbara med mineraloljor vilket gör ett byte från mineraloljebaserade produkter relativt enkelt. Lacker som produkten kommer i kontakt med bör vara av tvåkomponentstyp.

ECO-HYD S är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD 301 B.

Hydraulvätskor, Bionedbrytbara

Namn
Användningsområde
Temperaturområde °C
Basolje.visk vid 40°C mm²/s
Visk index
ECO-HYD S 32 ECO-HYD S 32 rekommenderas för alla normala hydrauliksystem som används inom temperaturområdet –35°C till +90°C. -30/+90 33 196
ECO-HYD S 46 ECO-HYD S 32 rekommenderas för alla normala hydrauliksystem som används inom temperaturområdet –35°C till +90°C. -30/+90 49 185
ECO-HYD S 68 ECO-HYD S 32 rekommenderas för alla normala hydrauliksystem som används inom temperaturområdet –35°C till +90°C. -30/+90 68 181
ECO-HYD S Plus ECO-HYD S Plus rekommenderas för alla normala hydrauliksystem som används under extrema omständigheter som t.ex. temperaturer under –30°C eller permanenta oljetemperaturer över +100°C. -30/+100 46 154
Rivolta SBH 11 Hydraulolja. Lämplig i applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. -40/+90 22 >190
Rivolta SBH 23 Hydraulolja. Lämplig i applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. -35/+100 46 >190
Rivolta SBH 34 Hydraulolja. Lämplig i applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. -30/+100 68 >180