Bionedbrytbara hydraulvätskor

ECO-HYD S oljor är baserade på syntetiska estrar och utgör ett miljövänligt alternativ till mineraloljebaserade hydrauloljor. Produkterna överträffar minimikraven enligt DIN 51524, del 2 (3).

Produkterna kan användas vid tanktemperaturer från –35°C till +90°C.

ECO-HYD S är blandbara med mineraloljor vilket gör ett byte från mineraloljebaserade produkter relativt enkelt. Lacker som produkten kommer i kontakt med bör vara av tvåkomponentstyp.

ECO-HYD S är snabbt biologiskt nedbrytbara enligt OECD 301 B.

bionedbrytbara hydraulvätskor

Hydraulvätskor, Bionedbrytbara

Namn Användningsområde Temperaturområde °C Basolje.visk vid 40°C mm²/s Visk index
Rivolta SBH 11 Hydraulolja. Lämplig i applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. -40/+90 22 >190
Rivolta SBH 23 Hydraulolja. Lämplig i applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. -35/+100 46 >190
Rivolta SBH 34 Hydraulolja. Lämplig i applikationer där oljan kan läcka ut i mark/vatten. -30/+100 68 >180