Högtemperaturoljor baserade på perfluorerade polyetrar

I applikationer med varaktiga temperaturer över +160°C och/eller bristande möjligheter att återsmörja kan smörjoljor baserade på perfluorerade polyetrar (PFPE) vara av intresse. En PFPE-baserad smörjolja ger mångdubbelt längre återsmörjningsintervaller i temperaturintervallet +160-260°C än smörjoljor med andra typer av baser.

PFPE-oljor är inte bara termiskt extremt stabila utan även kemiskt. De kan därför även användas vid smörjning i kemiskt aggressiva miljöer. Vissa certifierade typer kan även användas vid direkt kontakt med syrgas under tryck (kräv certifikat för max tryck och temperatur).
Basoljans inerta natur betyder att den är svår att additivera med ”normala” additiv.

Våra PFPE-oljor finns med grenade eller linjära molekylstrukturer och i olika viskositeter från mycket lågviskösa upp till ca 500 cSt @ +40°C.

högtemperaturolja baserade på perflourerade polyetrar

Högtemperaturoljor baserade på perfluorerade polyetrar

Namn Användningsområde Färg Temp. °C Bas Bas.visk.vid +40°C mm²/s Pour point °C
Ontropeen 10 Oljesmörjning i kemisk processindustri vid låga och höga temperaturer. färglös -60/+180 PFPE 8 -66
Ontropeen 40 För växlar och armaturer i syrgasmiljöer. färglös -30/+250 PFPE 78 -
Carbaflo 1521 Rullningslager vid mycket höga temperaturer eller vid påverkan av aggressiva kemikalier. transparent -35/+260 PFPE 500 -30
Carbaflo KSP 105 För behandling av friktionsrelaterade oljud i fordon. transparent -36/+204 PFPE 160 -
Carbaflo KSP 115 För behandling av friktionsrelaterade oljud i fordon. transparent -40/+204 PFPE 160 -40
Carbaflo KSP 105-80 Carbaflo KSP 105-80 är en beläggning baserad på Carbaflo KSP 105 avsedd att motverka stick-sliprelaterade missljud. färglös -40/+200 PFPE 160 -
Carbaflo XTR5F För behandling av friktionsrelaterade oljud i fordon. ljusgul -54/+220 PFPE 208 -
Carbaflo XTR5F-80 Carbaflo XTR5F-80 är en UV-detekterbar beläggning baserad på Carbaflo XTR5F avsedd att motverka stick-sliprelaterade missljud. svagt ljusgul -54/+220 PFPE 208 -