Miljöanpassade smörjoljor; vid risk för läckage till mark och vatten

Under senare år har en ökad miljömedvetenhet accelererat utvecklingen av biologiskt lättnedbrytbara smörjoljor. Trots att de flesta smörjmedel inte är speciellt miljöfarliga gör deras många användningsområden och de stora volymerna att deras skadliga inverkan på miljön ändå får betydelse. Mineralolja, som är den största enskilda beståndsdelen i smörjmedel, och några kemiska additiv är ur miljösynpunkt inte önskvärda på grund av sin otillräckliga biologiska nedbrytbarhet. Detta gäller speciellt skydd av mark och grundvatten. Mineraloljor har inte alltid använts som bassubstans i smörjteknologins långa historia.

Historia

Fram till andra halvan av 1800-talet var nästan alla smörjmedel baserade på vegetabiliska eller animaliska oljor och fett. Först efter starten av industriell produktion och raffinering av mineralolja fick denna betydelse som basolja i smörjmedel.

Smörjmedel i dagens miljödebatt

Intresset för naturliga feta basoljor för smörjändamål började återigen öka i början av 80-talet. Ökat miljömedvetande och hårdare lagstiftningar har inneburit en ökande efterfrågan på miljöanpassade smörjmedel. Samtidigt har de tekniska kraven på produkterna ökat.

För att bestämma om en produkt är miljöanpassad eller inte används bl.a. olika testmetoder avseende biologisk nedbrytbarhet. De vanligaste metoderna CEC L-33-A-93 och OECD 301 m.fl. Eu Ecolabel är en europatäckande miljömärkning som garanterar att en s.k. miljöanpassad produkt testats enligt bl.a. OECD 301 och uppfyller vissa fastställda krav. Denna märkning tar även hänsyn till andelen förnyelsebara råvaror som använts och till klassningen av produkten och ingående komponenter. Andra märkningar man kan titta på är Nordiska Svanen och tyska Blaue Engel som båda är mycket lika Eu Ecolabel samt svenska SS155470.

På senare år har både användare och tillverkare börjat diskutera vad ”miljöanpassade” smörjmedel egentligen skall betyda. De flesta anser numera att det inte räcker med att produkten är snabbt biologiskt nedbrytbar utan att den även till övervägande del skall vara producerad av förnyelsebara råvaror. De flesta anser även att miljöanpassade produkter inte bör vara klassificerade som hälsofarliga eller miljöfarliga. En produkt kan ju faktiskt vara snabbt bionedbrytbar samtidigt som den är klassificerad som hälso- och miljöfarlig.

Miljöanpassat smörjmedel för applikationer med risk för läckage till mark och vatten

Biologiskt nedbrytbara oljor

Namn Användningsområde Färg Bas Temp. °C Bas.visk.vid +40°C mm²/s Pour point °C Biologisk nedbrytbarhet, CEC L-33- A-93
ECO-HYD S 32 ECO-HYD S 32 rekommenderas för alla normala hydrauliksystem som används inom temperaturområdet –35°C till +90°C. - syntet -30/+90 32 -36 90%
ECO-HYD S 46 ECO-HYD S 46 rekommenderas för alla normala hydrauliksystem som används inom temperaturområdet –35°C till +90°C. - syntet -30/+90 49 -45 90%
ECO-HYD S 68 ECO-HYD S 68 rekommenderas för alla normala hydrauliksystem som används inom temperaturområdet –35°C till +90°C. - syntet -30/+90 68 -36 90%
ECO-HYD S Plus ECO-HYD S Plus rekommenderas för alla normala hydrauliksystem som används under extrema omständigheter som t.ex. temperaturer under –30°C eller permanenta oljetemperaturer över +100°C. - syntet -30/+90 46 -35 60%
Stabylan ECO 20 Kedjor av alla slag samt oljesmorda maskinelement. grön syntet -40/+160 81 -40 80%
Stabylan ECO W 10 Kedjor i normala temperaturer.Gångjärn. Rostlösande. beige syntet -30/+110 18 -30 92%