Flytfett för växlar och centralsmörjanläggningar

Smörjfett för fettsmorda växlar

De flesta växlar är oljesmorda. Vissa konstruktioner skall smörjas med fett, huvudsakligen för att detta möjliggör en enklare och billigare konstruktion. Om tätningarna i växeln är tillräckligt bra brukar vi rekommendera att man använder ett s.k. flytfett, dvs ett fett som är flytande i konsistensen vilket motsvaras av NLGI-klasserna 00 och 000. Om tätningarna inte klarar av att täta för ett flytfett kan man testa med ett halflytande fett vilket motsvaras av NLGi-klassen 0. Ju hårdare konsistens fettet har desto större är risken att fettet slungas ut mot växelhusväggarna utan att kunna rinna tillbaka in i kuggingreppet.

Denna typ av fett bör innehålla en skjuvstabil förtjockare.

Smörjfett för centralsmörjanläggningar

De flesta smörjfett avsedda för centralsmörjanläggningar (t.ex. på tunga fordon) är flytfett i NLGI 00 eller 000. Denna mjuka konsistens behövs i många typer av centralsmörjsystem för att kunna automatdoseras även vid mycket låga temperaturer.

Flytfett för växlar och centralsmörjanläggningar

Namn Användningsområden Färg Bas Förtjockare Temp. °C Bas.visk.vid +40°C mm²/s NLGI
Easymesh HTS 0 Fettsmorda växlar i höga temperaturer. brun synt oorganisk max +260°C 300 0
Gearmaster LI 400 Flytfett för växlar i verktygsmaskiner. brun delsynt Li-X -30/+140 180 00
Gearmaster LXG 00 Flytfett för växlar i verktygsmaskiner. gul synt Li-X -40/+160 180 00
Gearmaster ZSA För fordonsmonterade centralsmörjanläggningar. grön min Li -40/+120 45 000
Urethyn GE 00 Flytfett för växlar i verktygsmaskiner. Även vid höga hastigheter. beige synt PU -40 / +160 180 00