Smörjning med Silikonfett

Silikonbaserade smörjfett har en särskild plats bland syntetiska smörjfett. Anledningen till detta är att silikonvätskor används som basoljor vilket ger en del mycket speciella egenskaper som skiljer dem från övriga smörjfett. Tack vare dessa egenskaper används silikonfett ofta i fall där andra typer av smörjmedel har nått sina gränser. Det finns olika typer av silikonbasoljor med lite olika egenskaper. Den vanligaste är polydimetylsiloxan. Silikonoljor är baserade på syre och kisel till skillnad från de flesta andra oljor som är baserade på kol och väte.
Olika typer av förtjockare kan användas. Vanligast är kiseldioxid, som kan ge transparenta produkter, och litium som ger ett fett med bl.a. bättre skjuvstabilitet men även polyurea och andra förtjockare används för att få vissa specifika egenskaper hos produkten.

Fördelar hos silikonfett

Silikonfett har god resistens mot miljöpåverkan och många kemikalier. De är säkra att använda ur ett hälsoperspektiv, vilket gör dem lämpliga för livsmedelsapplikationer (det finns många produkter med NSF H1-godkännande, godkännande för användning i kontakt med dricksvatten m.m.). De är mycket lämpliga både vid höga och låga temperaturer. Silikonfett lämpar sig väl för smörjning av plast mot plast och är extremt åldringsresistenta.

Nackdelar med silikonfett

Negativa egenskaper hos silikonbaserade fett är deras begränsade mekaniska belastbarhet och risken för s.k. ”silikonsmitta”. Silikonsmitta betyder i korthet att korta/lätta silikonmolekyler kan migrera genom luft och avsättas på ytor som senare skall lackeras, vilket ger ”fish eyes”, eller på elektromekaniska kontaktytor där de ger isolerande skikt vid omvandling under påverkan av ljusbågar/värme till kiseldioxid.

Allmänna egenskaper hos silikonbaserade smörjmedel:

Eftersom basoljorna som används i silikonfett är av liknande kemisk struktur, uppvisar smörjfett och smörjpastor som framställts av dem vissa specifika egenskaper:

● Mycket god termisk stabilitet ● Utmärkt lågtemperaturstabilitet
● Mycket god åldringsstabilitet ● Bra filmskapanden förmåga
● Goda släppegenskaper ● Goda dielektriska egenskaper
● Låga avdunstningsförluster.

De ovan nämnda typiska produktegenskaperna hos silikonbaserade smörjfett gör dem lämpliga för bl.a. följande användningsområden:

● Smörjning i höga temperaturer ● Smörjning i låga temperaturer.
● Smörjning i extremt fluktuerande temperaturer ● Långtidssmörjning
● Smörjning i  livsmedelapplikationer ● Smörjning av plast och elastomerer.
● Smörjning i kemiskt aggressiva miljöer

silikonfett för höga och låga temperaturer

Silikonfett

Namn Användningsområden Färg Bas Förtjockare Temp. °C Bas.visk.vid +40°C mm²/s NLGI
Chemplex SI-LK 2 För plast/plast och plast-gummi/metall. Med PTFE. Färg silikon Li-X -50 / + 200 190 2-3
Chemplex SI 300 M För plast/plast och elastomer/metall i låga temperaturer. vit silikon Li -70/+160 - 2
Chemplex SI 300 H För plast/plast och elastomer/metall i låga temperaturer. vit silikon Li -60 till +160 70 3
Chemplex SI 400 M För plast/plast och elastomer/metall. Godkänd för användning i dricksvattenarmaturer enligt UBA. gulaktig silikon Li -30/+180 - 2
Chemplex SI 410 M För lågt belastade lager och glidytor som packningar och o-ringar. vit silikon Ca -40 / +120 (130) 750 2
Chemplex SI 511 L Höga temperaturer. beige silikon organisk -40/+200 (280) 80 1
Chemplex SI 511 M Höga temperaturer. beige silikon organisk -30/+220 - 2
Chemplex SI 511 F Höga temperaturer. beige silikon organisk -30/+220 80 00
SGM 494 Elektriskt isolerande silikonfett. transparent silikon - -50/+200 - 3