Rullnings- och glidlagerfett med metall förtjockare

Namn Användningsomr. Färg Bas Förtjockare Temp. °C Bas.visk.vid +40°C mm²/s NLGI
gleitmo 585M Rullnings- och glidlager vid passningsrost, vibration och mycket höga laster. beige mineral litium -25/+120 100 2
gleitmo 585M-1 Rullnings- och glidlager vid passningsrost, vibration och mycket höga laster. beige mineral litium -25/+120 100 1
gleitmo 585K Rullnings- och glidlager vid passningsrost, vibration och mycket höga laster. Låga temperaturer. beige syntetisk litium -45/+130 50 2
gleitmo 585K-00 Rullnings- och glidlager samt växlar. beige syntetisk litium -45/+130 50 00
gleitmo 585K Plus För smörjning av alla typer av lagringar och smörjställen
som arbetar under särskilt krävande förhållanden. Med
krävande förhållanden avses i synnerhet passningskorrosion,
oscillerande rörelser och vibrationer.
beige syntetisk litium -45/+130 50 2
gleitmo 585KF Rullnings- och glidlager vid passningsrost, vibration och mycket höga laster. Låga temperaturer. vit syntetisk litium -45/+130 110 2
gleitmo 1810V Rullnings- och glidlager vid kontakt med EPDM. gul PAG litium -45 / +130 130 1-2
gleitmo WSP 5000 Rullnings- och glidlager vid passningsrost, vibration och mycket höga laster. Vid stark vattenpåverkan. beige mineral Kalciumsulfonat -20 / +140 350 2
Lagermeister HDG 00 Rullnings- och glidlager samt växlar. Vid stark vattenpåverkan. beige mineral Kalciumsulfonat -30/+120 350 00
Lagermeister BF 1 Rullnings- och glidlager. Universalfett. brun mineral litium -20/+120 220 1
Lagermeister BF 2 Rullnings- och glidlager. Universalfett. natur/gul mineral litium -20/+120 200 2
Lagermeister CX EP 2 Rullnings- och glidlager. Universalfett. Vid stark vattenpåverkan. natur mineral Ca- komplex -30/+150/+160 120 2
Lagermeister EP 2 Rullnings- och glidlager. Universalfett. natur mineral litium -20/+130 180 2
Lagermeister LP 2 Lagermeister LP 2 är avsedd för smörjning av
glid- och rullningslager vid höga laster i främst entreprenad.-
och jordbruksmaskiner.
natur mineral litium -25/+120 135 2
Lagermeister LX EP 2 Rullnings– och glidlager i alla typer av entreprenadmaskiner. naturfärgad mineral litiumkomplex -30 / +160 120 2
Lagermeister 3000 Plus Entreprenadfett för höga laster vid extrem vattenpåverkan. grön mineral Kalcium -30/+120 800 2
Lagermeister CA95/100N Smörjning och skydd av wire som arbetar utomhus och under vatten. svart mineral Kalcium -30/ +60 90 2
Lagermeister SL Rullnings- och glidlager. Lämpligt som chassie- och tätningsfett. beige mineral litium -30/+120 - 2-3
Lagermeister SLG Rullnings- och glidlager. Lämpligt som chassie- och tätningsfett. Med grafit. gråsvart mineral litium -30/+120 - 2
Lagermeister TS Rullnings- och glidlager vid höga laster i kombination med låga rotationshastigheter. natur mineral litium -30/+120 800 2
Lagermeister WHS 2002 För glidpar plast/stål eller stål/stål. För plastlager i teleskoperande bommar. vit mineral litium -20/+120 320 1-2
Rivolta SKD 3400 Rullnings- och glidlager vid höga laster i kombination med låga rotationshastigheter. Med MoS2. gråsvart delsynt. - -30/+140 840 3
Rivolta SKD 3501 Snabbt roterande rullningslager som t.ex. spindellager i svarvar och fräsar och elmotorlager. ljusgrå syntetisk litium -60/+120 15 1-2
Rivolta SKD 3602 Rullnings- och glidlager vid mycket höga laster. brun delsynt. organisk -30/+140 220 2
Rivolta SKD 3915 Rullnings- och glidlager vid höga temperaturer i kombination med låga rotationshastigheter. ljusbrun mineral - -20/+180 460 1,5
Rivolta SKD 4002 Rullnings– och glidlager vid höga temperaturer och belastningar. beige PAO Na-komplex -50/+210 180 2
Stabyl AX 1 Rullnings- och glidlager vid höga temperaturer och höga laster. brun mineral Al-komplex -20/+150 320 1
Stabyl AX 2 Rullnings- och glidlager vid höga temperaturer och höga laster. brun mineral Al-komplex -20/+150 320 2
Stabyl EOS E 2 Rullnings- och glidlager inom vindkraftsindustrin. För rotor-, azimut– och pitchlager. naturfärgad syntetisk litium -40/+130 320 2
Stabyl HD Rullnings- och glidlager vid mycket höga laster. Med MoS2. gråsvart mineral litium -10/+120 1000 2
Stabyl L-TS MO Rullnings- och glidlager vid höga laster i kombination med låga rotationshastigheter. Med MoS2. svart mineral litium -30/+120 800 2
Stabyl LT 50 Rullnings- och glidlager vid låga temperaturer. natur syntetisk litium -50/+130 105 2
Stabyl L 120 Rullnings- och glidlager. Saltvattenbeständigt. natur mineral litium -20/+130 180 2-3
Stabyl LX 460 SYN Rotorlager på vindkraftverk. gul syntetisk litiumkomplex -40/+140 460 1-2
Stabyl LX 460 SYN 00 Rotorlager på vindkraftverk. gul syntetisk litiumkomplex -40/+140 460 00
Stabyl MO500 Rullnings- och glidlager för höga laster med MoS2. gråsvart mineral litium -25/+120 110 2-3
Stabyl MPL 1 Smörjning av kulleder plast/metall. ljusbrun syntetisk Ca/Li-X -40/+160 475 1
Stabyl TA Smörjning av teleskoperande bommar med materialkombinationen stål mot polyamid. vit delsynt. litium -40/+140 80 1
Stabyl 300 Al 1 Rullnings- och glidlager vid höga laster och temperaturer. Med grafit. gråsvart mineral Al-komplex -20/+150 320 1
Stabyl 300 Al 2 Rullnings- och glidlager vid höga laster och temperaturer. Med grafit. gråsvart mineral Al-komplex -20/+150 320 2