Rullnings- och glidlagerfett

Smörjfett för rullnings- och glidlager är oftast förtjockade med s.k. metallbaserade förtjockare. Detta betyder helt enkelt förtjockningsmedel baserade på olika metalltvålar. Exempel på dessa förtjockare kan vara litium, kalcium, aluminium, natrium och deras komplexvarianter. Dessa förtjockare bildar ett ”nätverk” som  håller kvar basoljan även vid kraftig skjuvpåkänning.

I vårt program finns metalltvålförtjockade fett med alla vanliga typer av basoljor.

Smörjfett för rullnings- och glidlager är ibland förtjockade med s.k. icke-metallbaserade förtjockare. Detta betyder helt enkelt förtjockningsmedel som inte innehåller metallbaserade förtjockare (t.ex. litium, kalcium etc).

Exempel på dessa förtjockare kan vara bentonit, polyurea och kiseldioxid. Dessa förtjockare bildar inte samma ”nätverk” som  metallförtjockarna gör och många av dessa fett (bentonit, kiseldioxid) har därför sämre skjuvstabilitet. Vad gäller polyureaförtjockade fett kan dessa idag fås med mycket god skjuvstabilitet.