Högtemperaturfett baserade på perfluorerade polyetrar

I applikationer med varaktiga temperaturer över +160°C och/eller bristande möjligheter att återsmörja kan smörjfett baserade på perfluorerade polyetrar (PFPE) vara av intresse. PFPE-baserade högtemperaturfett ger mångdubbelt längre återsmörjningsintervaller i temperaturintervallet +160-260°C än smörjfett med andra typer av basoljor.

PFPE-baserade högtemperaturfett är inte bara termiskt extremt stabila utan även kemiskt. De kan därför även användas vid smörjning i kemiskt aggressiva miljöer. Vissa certifierade typer kan även användas vid direkt kontakt med syrgas under tryck (kräv certifikat för max tryck och temperatur). Vissa typer finns även med NSF H1-certifikat för användning i livsmedelsapplikationer.

Basoljans inerta natur betyder att den är svår att förtjocka med ”normala” förtjockare och även svår att additivera med ”normala” additiv.

Sammansättning

Ett PFPE-fett består av en basolja, en förtjockare och eventuellt additiv. Basoljan finns med lite olika molekylstrukturer och i olika viskositeter från mycket lågviskösa upp till ca 500 cSt @ +40°C. Förtjockare består oftast av olika PTFE-pulver men kan även bestå av bl.a. SiO2.
I vårt program finns de flesta olika typer av PFPE-fett representerade.

högtemperaturfett baserade på perflourerade polyetrar

Högtemperaturfett baserade på perfluorerade polyetrar

Namn Användningsområden Färg Förtjockare Temp °C Basolje.visk vid 40°C mm²/s NLGI
Carbaflo KSP 205 Rullnings- och glidlager i mycket höga temperaturer. Anti stick-slip. Elektromekaniska komponenter. vit PTFE -36/+204 160 2
Carbaflo 2160 Rullnings- och glidlager i mycket höga temperaturer. Aggressiva miljöer. Elektromekaniska komponenter. vit PTFE -60/+260 310 1-2
Carbaflo 2371 Rullnings- och glidlager i mycket höga temperaturer. Aggressiva miljöer. Elektromekaniska komponenter. vit PTFE -20/+288 510 2
Carbaflo 2372 Rullnings- och glidlager i mycket höga temperaturer. vit PTFE -20/+288 510 2
Carbaflo 2455 Rullnings- och glidlager i mycket höga temperaturer. Aggressiva miljöer. ljusgul PTFE -54/+220 208 2
Carbaflo 3631 Rullnings- och glidlager i mycket höga temperaturer. Aggressiva miljöer. Med MoS2. svart PTFE -60/+260 310 2
Carbaflo 3701 Rullnings- och glidlager i mycket höga temperaturer. Aggressiva miljöer. Med MoS2. gråsvart PTFE -30/+280 440 2
Carbaflo 4701 Rullnings- och glidlager i extremt höga temperaturer. Aggressiva miljöer. vit SiO2 -40/+300 (400) 440 2
gleitmo 591 Snabbroterande rullningslager vid mycket höga temperaturer. Permanentsmörjning. Aggressiva miljöer. vit PTFE -25/+250 510 2
gleitmo 591-00 Snabbroterande rullningslager och fettsmorda växlar vid mycket höga temperaturer. Permanentsmörjning. vit PTFE -25/+260 510 00
gleitmo 591 OX För användning i kontakt med syrgas. vit PTFE -25/+260 510 2
gleitmo 593 Långsamma rullningslager vid mycket höga temperaturer. Aggressiva miljöer. vit PTFE -25 / 250 480 2
gleitmo 593 OX För användning i kontakt med syrgas. vit PTFE -25/+250 480 2
gleitmo 599 Spindlar i flaskventiler vid höga syrgastryck. vit PTFE -40/+250 - 3