Biologiskt nedbrytbara rullnings- och glidlagerfetter

Man bör skilja på ”snabbt biologiskt nedbrytbara” smörjmedel och ”Miljöanpassade smörjmedel”. Beroende på bl.a. variationer i testmetoderna kan en del produkter kallas bionedbrytbara trots att de inte har framställts ur förnyelsebara råvaror. En produkt som kallas miljöanpassad bör till stor del vara framställd ur förnyelsebara råvaror. En garanti för att så är fallet är att använda produkter godkända enligt European ECO Label, Nordiska Svanen, tyska Blaue Engel eller SS155470.

Basoljor

Basoljorna i våra snabbt biologiskt nedbrytbara smörjfett kan vara vegetabiliska oljor, syntetiska estrar eller en blandning av dessa och vissa andra basoljetyper. Basoljor finns i olika viskositeter för olika belastningar och temperaturer.
Vegetabiliska oljor – Syntetiska estrar

Förtjockare

Nedan nämns några förtjockningsmedel som används i våra biologiskt nedbrytbara smörjfett. Många typer av förtjockare är olämpliga att använda i miljöanpassade produkter. Våra bionedbrytbara smörjfett finns i olika konsistensklasser från NLGI 00 till 2.
Litium/Litiumkomplex – Kalcium – Kalciumkomplex – Bentonit

Additiv

Många traditionella additiv som används i mineraloljebaserade smörjfett kan inte användas i miljöanpassade produkter eftersom de negativt påverkar produkternas stabilitet. Många av additiven är därför speciellt utvecklade för att användas i bionedbrytbara estrar. Exempel på additiv som vi använder:
EP – AW – Korrosionsskydd – Antioxidant – Fasta ämnen – Friktionsmodifierare – Viskositetsmodifierare – Polymerer.

Rullnings- och glidagerfett

Biologiskt nedbrytbara rullnings- och glidlagerfetter

Namn Användningsområden Färg Bas Förtjockare Temp. °C Bas.visk.vid +40°C mm²/s NLGI
Rivolta SKD 3800 Växlar och glidplattor hos spårbunden trafik. grå diester - -35/+100 40 000
Rivolta SKD 3802/3817 Rullnings- och glidlager i ekologiskt känsliga områden. beige - - -40/+130 / -55/+100 100 2/1
Rivolta SKD 3833 Ett helsyntetiskt höglastfett för
applikationer i ekologiskt känsliga områden.
svart synt - -30/+130 220 2
Stabyl ECO EP2 Rullnings- och glidlager i ekologiskt känsliga områden. ockra synt Li/Ca -30/+120 105 2
Stabyl ECO S12 Rullnings- och glidlager i ekologiskt känsliga områden. naturfärgad synt Li -40/+130 320 2
Stabyl ECO S 12 G Högt belastade lager i ekologiskt känsliga områden. gråsvart synt Li -40/+130 210 1-2