Biologiskt nedbrytbara rullnings- och glidlagerfetter

Man bör skilja på ”snabbt biologiskt nedbrytbara” smörjmedel och ”Miljöanpassade smörjmedel”. Beroende på bl.a. variationer i testmetoderna kan en del produkter kallas bionedbrytbara trots att de inte har framställts ur förnyelsebara råvaror. Vi anser att en produkt som kallas miljöanpassad till stor del bör vara framställd ur förnyelsebara råvaror.

Basoljor

Basoljorna i våra snabbt biologiskt nedbrytbara smörjfett för järn- eller spårvägsapplikationer kan vara vegetabiliska oljor, syntetiska estrar eller en blandning av dessa och vissa andra basoljetyper. Basoljor finns i olika viskositeter för olika belastningar och temperaturer.
Vegetabiliska oljor – Syntetiska estrar – Polyglykoler

Förtjockare

Nedan nämns några förtjockningsmedel som används i våra biologiskt nedbrytbara smörjfett. Många typer av förtjockare är olämpliga att använda i miljöanpassade produkter. Våra bionedbrytbara smörjfett finns i olika konsistensklasser från NLGI 00 till 2.
Litium/Litiumkomplex – Kalcium – Kalciumkomplex – Bentonit

Additiv

Många traditionella additiv som används i mineraloljebaserade smörjfett kan inte användas i miljöanpassade produkter eftersom de negativt påverkar produkternas stabilitet. Många av additiven är därför speciellt utvecklade för att användas i bionedbrytbara estrar. Exempel på additiv som vi använder:
EP – AW – Korrosionsskydd – Antioxidant – Fasta ämnen – Friktionsmodifierare – Viskositetsmodifierare – Polymerer.

Biologiskt nedbrytbara rullnings- och glidlagerfetter

Namn
Användningsområden
Färg
Bas
Förtjockare
Temp. °C
Bas.visk.vid +40°C mm²/s
NLGI
Rivolta SKD 3800 Växlar och glidplattor hos spårbunden trafik. grå diester - -35/+100 40 000
Rivolta SKD 3802/3817 Rullnings- och glidlager i ekologiskt känsliga områden. beige - - -40/+130 / -55/+100 100 2/1
Rivolta SKD 3833 Ett helsyntetiskt höglastfett för
applikationer i ekologiskt känsliga områden.
svart synt. - -30/+130 220 2
Stabyl ECO EP2 Rullnings- och glidlager i ekologiskt känsliga områden. ockra synt. litium/kalcium -30/+120 105 2
Stabyl ECO S12 Rullnings- och glidlager i ekologiskt känsliga områden. naturfärgad syn (ester) Li -40/+130 320 2
Stabyl ECO S 12 G Högt belastade lager i ekologiskt känsliga områden. gråsvart synt. litium-12 -40/+130 210 1-2