Biologiskt nedbrytbara fett för räl-, hjulflänsar och växlar

Man bör skilja på ”snabbt biologiskt nedbrytbara” smörjmedel och ”Miljöanpassade smörjmedel”. Beroende på bl.a. variationer i testmetoderna kan en del produkter kallas bionedbrytbara trots att de inte har framställts ur förnyelsebara råvaror. En produkt som kallas miljöanpassad bör till stor del vara framställd ur förnyelsebara råvaror. En garanti för att så är fallet är att använda produkter godkända enligt European ECO Label, Nordiska Svanen, tyska Blaue Engel eller SS155470.

Basoljor

Basoljorna i våra snabbt biologiskt nedbrytbara smörjfett för hjulfläns-, räls- eller växelsmörjning inom järn- eller spårvägsapplikationer kan vara vegetabiliska oljor, syntetiska estrar eller en blandning av dessa och vissa andra basoljetyper.

Vegetabiliska oljor – Syntetisk ester – Polyglykol

Förtjockare

Nedan nämns några förtjockningsmedel som används i våra biologiskt nedbrytbara fett för räl-, hjulfläns- och växelsmörjning. Många typer av förtjockare är olämpliga att använda i miljöanpassade produkter.

Litium/Litiumkomplex – Kalcium – Kalciumkomplex – Bentonit

Additiv

Många traditionella additiv som används i mineraloljebaserade smörjfett kan inte användas i miljöanpassade produkter eftersom de negativt påverkar produkternas stabilitet. Många av additiven är därför speciellt utvecklade för att användas i bionedbrytbara estrar. Exempel på additiv som vi använder:

EP – AW – Korrosionsskydd – Antioxidant – Fasta ämnen – Friktionsmodifierare – Viskositetsmodifierare – Polymerer.

miljövänliga smörjmedel

Biologiskt nedbrytbara fett för räl-, hjulflänsar och växlar

Namn Användningsområden Färg Bas Förtjockare Temp. °C Bas.visk.vid +40°C mm²/s NLGI
Locolub ECO Hjulflänsar och räls från fordon. mörkgrå synt oorganisk -30/+80 35 000
Locolub ECO Plus Hjulflänsar och räls från fordon. beige synt Ca -30/+80 40 000
Locolub NSB Hjulflänsar och räls från fordon. vit synt oorganisk -45/+100 - 00/000
Tramlub 384 G Plus Växlar och glidytor. mörkgrå synt oorganisk -35/+100 - <000
Tramsilence Top of rail. Missljud. silvergrå vegetabilisk -20 / +80 0
Tramsilence 00 Top of rail. Missljud. gråsvart synt - -20/+80 - 00
Tramlub F 234 G Räls, hjulflänsar och växlar. svart synt oorganisk -30/+100 120 00
Tramlub F 234 G1 Räls, hjulflänsar och växlar. svart synt oorganisk -30/+100 120 1
Tramlub F 234 Mod 2 Hjulflänsar och räls från fordon. vit synt/veg oorganisk -40/+150 120 000
Tramlub SSM ECO Räls och hjulflänsar från banvall. grå synt Li -40/+120 1-2