Monteringssmörjmedel för optimal ergonomi

Ett monteringssmörjmedel är en produkt avsedd att underlätta montering av olika materialtyper mot varandra.

Huvudfunktioner är:

 • Reducering av erforderlig monteringskraft.
 • Ge tidsmässigt begränsad smörjeffekt för att demontering inte skall underlättas (detaljerna skall sitta fast).
 • Säkerställa korrekt montering av detaljen utan att bygga in interna spänningar (kan ge läckagerisk etc).
 • Skall vara kompatibel med material och vätskor.
 • Skall inte ge fläckbildningar.
 • Skall vara enkla att tvätta bort.
 • Skall inte samla smutspartiklar.

Fördelarna med våra syntetiska formuleringar är:

 • Bra kompatabilitet med EPDM.
 • Tekniskt mycket effektiva.
 • Baserade på lösningsmedel eller vatten.

Fördelarna hos fluorbaserade formuleringar är:

 • Bra kompatabilitet med alla material.
 • Bra resistens mot alla vätskor (utom fluorinerade produkter).
 • Tekniskt mycket effektiva redan vid mycket tunna filmer.
 • Nästan osynliga (beroende på filmtjockleken).
 • Ej brandfarliga.
 • Lukt– och färglösa.
 • Drar inte åt sig smutspartiklar.

Ett antal produkter finns även i gelform. Fördelarna med gel är:

 • Bra kompatabilitet med alla material.
 • Hög friktion efter torkning hos vissa produkter.
 • Rinner inte.
 • Tekniskt effektiva.
 • Luktfria.

Kontakta oss så berättar vi mer.

monteringssmörjmedel för ergonomisk montering

Monteringssmörjmedel

NamnApplikationsområdenFärgAnv.temp.,°CViskositet
IKV Astargel 1706Smörjande gel som reducerar friktionen mellan plast– och gummidetaljer och de detaljer de är monterade på.vit+2 till +40-
IKV Astargel 1779Smörjande gel som reducerar friktionen mellan plast– och gummidetaljer och de detaljer de är monterade på. Produkten ger efter torkning en låsande effekt på de monterade detaljerna.vit+2 till +40600-1000 mPas (25ºC)
IKV Astargel 1825Vattenbaserad smörjande gel som markant reducerar friktionen mellan plast– och gummidetaljer och de detaljer de skall monterade på eller i.transp+2 till +4030-50 mPas (25°C)
IKV Astargel 1833Smörjande gel som markant reducerar friktionen mellan plast– och gummidetaljer och de detaljer de skall monterade på eller i.vit+2 till +40-
IKV Astargel 1835Smörjande gel för montering av plast– och elastomerdetaljer.vit+2 till +40325/375 mm/10 (NLGI)
IKV Astargel 1840Produkten kan användas på alla plaster, elastomerer eller metaller för att underlätta montering och förhindra kvarvarande spänningar i detaljerna.beige+2 till +401700 mPas (+25°C)
IKV Triboline PE 14Kan användas på komponenter som exponeras för aggressiva miljöer. Den är också lämp-lig för smörjning av plaster och elastomerer eftersom den är helt kompatibel med dessa.färglös-40 till +15032 cSt (+40°C)
IKV Triboline PE 141För montering och smörjning av plast– och gummi detaljer.färglös-40 till +150<1 cSt (+20°C)
IKV Triboline PE 141-14Kan användas på komponenter som exponeras för aggressiva miljöer. Den är också lämplig för smörjning av plaster och elastomerer ef-tersom den är helt kompatibel med dessa.färglös-40 till +150<2 cSt (+20°C)
IKV Triboline PE 1533För optimal släppning vid produktion av stora serier. Produkten tål mycket hög mekanisk belastning och reducerar kraftigt friktionen speciellt vid lång glidlängd och låga linjära hastigheter.--30 till +180-
IKV Triboline PE 1563Optimerad för beläggning av massgods. Produkten tål mycket hög mekanisk belastning och reducerar kraftigt friktionen speciellt vid lång glidlängd och låga linjära hastigheter.--30 till +180-
IKV Triboline PE 1573Produkten tål mycket hög mekanisk belastning och reducerar kraftigt friktionen speciellt vid lång glidlängd och låga linjära hastigheter.--30 till +180-
Gliss GelUtvecklad för att kraftigt minska frik-tionen när grova kraftkablar installeras i plastkanaler.klarblå-15 till +5030000 cPs
Gel CMonteringssmörjmedel för gummi och plastdetaljer ; o-ringar, moduler etc.blå-20 till +80180000 +- 100000 cPs
Gliss FFör utläggning av kablar i plaströr, även för längder på flera kilometer utan avbrott.halvtransp blå alt. grön-20 till + 6545-65(Ford Kopp)
Gliss Gel WUtvecklad för att underlätta drag-ningen av el-, tele– och fiberoptiska telekablar. Pro-dukten minskar friktionen vid dragning med upp till 80%. De potentiella applikationerna finns inom samma industrinischer som Carima sedan tidigare utvecklat många liknande produkter för.vit-15 till +504000 cPs
Gliss Gel WMMUtvecklad för att underlätta drag-ningen av el-, tele– och fiberoptiska telekablar. Pro-dukten minskar friktionen vid dragning med upp till 80%. De potentiella applikationerna finns inom samma industrinischer som Carima sedan tidigare ut-vecklat många liknande produkter för.vit-15 till + 5026000 cP
Hydro Gliss GelUtvecklad för att minska friktionen vid montering av plaströr.klargrön-15 till +5030000 cPs
S LUB 10S LUB 10 är ett specialsmörjmedel för installation av fiberoptisk kabel (min– och micro-) med blåsmaskin. S LUB 10 är en vattenbaserad produkt med högeffek-tiv smörjeffekt som drastiskt minskar friktionen.färglös-10 till +6530