Monteringssmörjmedel för optimal ergonomi

Ett monteringssmörjmedel är en produkt avsedd att underlätta montering av olika materialtyper mot varandra.

Huvudfunktioner är:

 • Reducering av erforderlig monteringskraft.
 • Ge tidsmässigt begränsad smörjeffekt för att demontering inte skall underlättas (detaljerna skall sitta fast).
 • Säkerställa korrekt montering av detaljen utan att bygga in interna spänningar (kan ge läckagerisk etc).
 • Skall vara kompatibel med material och vätskor.
 • Skall inte ge fläckbildningar.
 • Skall vara enkla att tvätta bort.
 • Skall inte samla smutspartiklar.

Fördelarna med våra syntetiska formuleringar är:

 • Bra kompatabilitet med EPDM.
 • Tekniskt mycket effektiva.
 • Baserade på lösningsmedel eller vatten.

Fördelarna hos fluorbaserade formuleringar är:

 • Bra kompatabilitet med alla material.
 • Bra resistens mot alla vätskor (utom fluorinerade produkter).
 • Tekniskt mycket effektiva redan vid mycket tunna filmer.
 • Nästan osynliga (beroende på filmtjockleken).
 • Ej brandfarliga.
 • Lukt– och färglösa.
 • Drar inte åt sig smutspartiklar.

Ett antal produkter finns även i gelform. Fördelarna med gel är:

 • Bra kompatabilitet med alla material.
 • Hög friktion efter torkning hos vissa produkter.
 • Rinner inte.
 • Tekniskt effektiva.
 • Luktfria.

Kontakta oss så berättar vi mer.

monteringssmörjmedel för ergonomisk montering

Monteringssmörjmedel

Namn Applikationsområden Färg Anv.temp.,°C Viskositet
IKV Astargel 1706 Smörjande gel som reducerar friktionen mellan plast– och gummidetaljer och de detaljer de är monterade på. vit +2 till +40 -
IKV Astargel 1779 Smörjande gel som reducerar friktionen mellan plast– och gummidetaljer och de detaljer de är monterade på. Produkten ger efter torkning en låsande effekt på de monterade detaljerna. vit +2 till +40 600-1000 mPas (25ºC)
IKV Astargel 1825 Vattenbaserad smörjande gel som markant reducerar friktionen mellan plast– och gummidetaljer och de detaljer de skall monterade på eller i. transp +2 till +40 30-50 mPas (25°C)
IKV Astargel 1833 Smörjande gel som markant reducerar friktionen mellan plast– och gummidetaljer och de detaljer de skall monterade på eller i. vit +2 till +40 -
IKV Astargel 1835 Smörjande gel för montering av plast– och elastomerdetaljer. vit +2 till +40 325/375 mm/10 (NLGI)
IKV Astargel 1840 Produkten kan användas på alla plaster, elastomerer eller metaller för att underlätta montering och förhindra kvarvarande spänningar i detaljerna. beige +2 till +40 1700 mPas (+25°C)
IKV Triboline PE 14 Kan användas på komponenter som exponeras för aggressiva miljöer. Den är också lämp-lig för smörjning av plaster och elastomerer eftersom den är helt kompatibel med dessa. färglös -40 till +150 32 cSt (+40°C)
IKV Triboline PE 141 För montering och smörjning av plast– och gummi detaljer. färglös -40 till +150 <1 cSt (+20°C)
IKV Triboline PE 141-14 Kan användas på komponenter som exponeras för aggressiva miljöer. Den är också lämplig för smörjning av plaster och elastomerer ef-tersom den är helt kompatibel med dessa. färglös -40 till +150 <2 cSt (+20°C)
IKV Triboline PE 1533 För optimal släppning vid produktion av stora serier. Produkten tål mycket hög mekanisk belastning och reducerar kraftigt friktionen speciellt vid lång glidlängd och låga linjära hastigheter. - -30 till +180 -
IKV Triboline PE 1563 Optimerad för beläggning av massgods. Produkten tål mycket hög mekanisk belastning och reducerar kraftigt friktionen speciellt vid lång glidlängd och låga linjära hastigheter. - -30 till +180 -
IKV Triboline PE 1573 Produkten tål mycket hög mekanisk belastning och reducerar kraftigt friktionen speciellt vid lång glidlängd och låga linjära hastigheter. - -30 till +180 -
Gliss Gel Utvecklad för att kraftigt minska frik-tionen när grova kraftkablar installeras i plastkanaler. klarblå -15 till +50 30000 cPs
Gel C Monteringssmörjmedel för gummi och plastdetaljer ; o-ringar, moduler etc. blå -20 till +80 180000 +- 100000 cPs
Gliss F För utläggning av kablar i plaströr, även för längder på flera kilometer utan avbrott. halvtransp blå alt. grön -20 till + 65 45-65(Ford Kopp)
Gliss Gel W Utvecklad för att underlätta drag-ningen av el-, tele– och fiberoptiska telekablar. Pro-dukten minskar friktionen vid dragning med upp till 80%. De potentiella applikationerna finns inom samma industrinischer som Carima sedan tidigare utvecklat många liknande produkter för. vit -15 till +50 4000 cPs
Gliss Gel WMM Utvecklad för att underlätta drag-ningen av el-, tele– och fiberoptiska telekablar. Pro-dukten minskar friktionen vid dragning med upp till 80%. De potentiella applikationerna finns inom samma industrinischer som Carima sedan tidigare ut-vecklat många liknande produkter för. vit -15 till + 50 26000 cP
Hydro Gliss Gel Utvecklad för att minska friktionen vid montering av plaströr. klargrön -15 till +50 30000 cPs
S LUB 10 S LUB 10 är ett specialsmörjmedel för installation av fiberoptisk kabel (min– och micro-) med blåsmaskin. S LUB 10 är en vattenbaserad produkt med högeffek-tiv smörjeffekt som drastiskt minskar friktionen. färglös -10 till +65 30