Smörjmedel för varmformning

Vid varmformning av metaller används normalt dispersioner av grafit och eller olika salter för att bilda ett fast, temperaturresistent skikt mellan detalj och verktyg för att underlätta materialflytningen i verktygen och motverka slitage på desamma. Kontakta oss för mer information om denna typ av produkter.

Vi har, förutom produkter av ovan nämnd typ, några smörjmedel avsedda för varmformning av metalldelar. De är konsistenta produkter som normalt appliceras manuellt i kritiska applikationer, huvudsakligen som komplement till traditionella produkter.

smörjmedel för varmformning

Smörjmedel för varmformning

Namn Användningsområden
gleitmo 820 Sänksmide, strängsprutning, varmvalsning, varmbockning och liknande. Även mycket lämplig för smörjning av glidytor i pressarna.
gleitmo 821 Sänksmide, strängsprutning, varmvalsning, varmbockning och liknande.
Hykogeen MB 1000 Huvudsakligen för varmformning
av mässing och andra icke-ferritiska metaller.
Lubrodal AL 50 Släppmedel för pressgjutning
Lubrodal F 21A SET Vattenbaserad grafitdispersion för varmsmide
Lubrodal F 20 C Vattenbaserad grafitdispersion för varmsmide
Lubrodal F 33 AL Smidessmörjmedel för icke-ferritiska
metaller, vattenblandbart, innehåller grafit.
Lubrodal F 3629 Vattenbaserad grafitdispersion för varmsmide